Uitnodiging oudercontact – donderdag 26/01/2023

18 jan

Brief in PDF-formaat: Brief uitnodiging oudercontact 2 – 260123

Beste ouder(s)

Via een oudercontact wil de klasleerkracht u graag inlichten over de leerontwikkeling en schoolprestaties van uw kind.

  • In de kleuterschool wordt samen het verloop van de afgelopen periode bekeken (hoe is er gespeeld, gewerkt en geleerd).
  • In de lagere school worden de resultaten op het winterrapport.

Als school hechten we veel belang aan uw aanwezigheid en ouderbetrokkenheid. We vinden het dan ook belangrijk dat u op dit moment aanwezig bent.

Het oudercontact gaat door op donderdag 26/01/2023.
Maak via Smartschool – module oudercontact een online afspraak met de leerkracht.
U kan daar raadplegen welke tijdstippen beschikbaar zijn. Meer info? Zie handleidingSmartschool module oudercontact.
Indien u problemen heeft met uw Smartschoolaccount of het maken van een afspraak, kan u contact opnemen met het secretariaat op het nummer 053/46.33.00.
Zij zullen telefonisch voor u een afspraak maken.
U kan vanaf woensdag 18/01/23 – 12u een afspraak maken.
De voertaal voor dit contactmoment is het Nederlands. Indien u de taal niet machtig bent, vragen wij u een tolk of vertrouwenspersoon te voorzien.

Belangrijk: het is mogelijk dat er reeds een contactmoment op een ander tijdstip werd gepland met u door de klasleerkracht en/of zorgcoördinator. Indien dit het geval is, mag u deze brief negeren.