Voor- en naschoolse opvang

De school biedt als extra dienst het gebruik van de voor-en naschoolse opvang aan. Deze opvang gaat door op het schooldomein en gebeurt in eigen beheer.

De begeleiders van de opvang zijn juf Shauni, juf Greet en juf Lissa. Zij zijn tijdens de onderstaande opvanguren bereikbaar op het nummer: 0492/15.35.22.

Er is betalende opvang mogelijk van:

  • ochtendopvang: 6u45 tot 8u00
  • avondopvang: 15u20 tot 18u00
  • op woensdag van 12u20 tot 18u00

De opvang van de lagere schoolkinderen gaat door in de schoolrefter. De opvang van de kleuters vindt plaats in de kleuterafdeling K0/1.

De vergoeding bedraagt € 1,20 per begonnen half uur. Het totaalbedrag wordt iedere maand gefactureerd via de schoolfactuur.

Er worden in de opvang op woensdagnamiddag geen warme maaltijden aangeboden op school. Wie in de opvang blijft, brengt zijn/haar lunchpakket mee.

Kan u – om welke reden dan ook – het sluitingsuur van de opvang (18u) niet halen? Dan vragen wij u tijdig en VOOR 18u telefonisch contact op te nemen met de verantwoordelijke van de opvang. Indien er niet tijdig verwittigd wordt zal er een administratieve boete van € 5 per begonnen halfuur worden aangerekend die meteen dient betaald te worden.

Belangrijk!

  • Voor de kosten die u maakt in onze opvang kan u een belastingsvermindering genieten. U ontvangt ieder jaar van onze school een fiscaal attest dat u kan gebruiken bij het invullen van uw belastingen.
  • Bij niet-betaling zal de toegang tot de opvang ontzegd worden. Eventuele kosten verbonden aan laattijdige betaling worden doorgerekend aan de aanvrager.