Peacemakers

Op de speelplaats maken we gebruik van ‘Peacemakers’.

In het zesde leerjaar volgen enkele leerlingen een opleiding tot peacemaker of ruziebreker.

  • Ze leren hoe een conflict begint en hoe het uit de hand kan lopen.
  • Ze leren oog te hebben voor kinderen die vaak alleen op de speelplaats staan en trachten hen te betrekken in het spel.
  • Ze leren zich te verplaatsen in het standpunt van de ander, vooroordelen te herkennen, ermee om te gaan.
  • Door middel van rollen- en situatiespelen, kringgesprekken en diverse andere werkvormen leren ze om te gaan met meningsverschillen en conflicten op een vredelievende manier op te lossen.
  • Bovendien leren ze veel over zichzelf en over hoe ze zelf omgaan met gevoelens van boosheid, machteloosheid, enz…
    De leerlingen oefenen vaardigheden waardoor ze sterker staan om te bemiddelen bij conflicten tussen andere kinderen en bij zichzelf.

De actieve peacemakers zijn voor iedereen herkenbaar aan hun fluohesjes.

We verwachten niet dat deze leerlingen na afloop van hun opleiding bemiddelingsexperten zijn die elke ruzie op de speelplaats in een handomdraai kunnen oplossen.
Uiteraard blijven de leerkrachten ondersteuning en structuur bieden.
We hopen wel dat de kinderen hun verworven vaardigheden en inzichten gebruiken en doorgeven aan de andere kinderen, om op die manier ruzies te voorkomen en aan te pakken.

De begeleiders van dit project zijn juf Silke (L4A) en juf Sharon (zorgoördinator).