Klas L6B – Welkom bij Juf Kelly

 

Het 6e leerjaar is de laatste halte voor de secundaire school.

Hier wordt dus sterk ingezet op het ‘leren leren’,

ontdekken wat jouw talenten zijn om van hieruit o.a.

een studiekeuze te maken, samen projecten uitwerken, …

Ook aan de laatste doelen van wiskunde, Nederlands, Frans,

wereldoriëntatie, muzische vorming, … wordt er gesleuteld.

Kortom, in het zesde leerjaar wordt er geknutseld aan de vleugels

die jullie nodig hebben om nog net iets hoger te vliegen dan voorheen,

om volgend schooljaar met trots de ‘grote’ school binnen te vliegen!