Hoe inschrijven?

  • Inschrijven schooljaar 2024-2025 = Digitaal aanmelden!

Voor inschrijvingen in het schooljaar 2024-2025 werken alle Liedekerkse kleuter- en lagere scholen met één centraal aanmeldsysteem.
Op die manier vermijden we wachtrijen aan de schoolpoort en dubbele inschrijvingen.

De aanmeldingsprocedure verloopt in drie stappen:

  • STAP 1: digitaal aanmelden van 27/02/2024 – 08.00 uur tot en met 19/03/2024 – 16.00 uur via liedekerke.aanmelden.in.
  • STAP 2: je ontvangt op 27/03/24 via mail het resultaat (ticket voor toewijzing aan een school of een plaats op de wachtlijst).
  • STAP 3: je schrijft in bij de school die je werd toegewezen. Dit kan van 22/04/2024 tot en met 13/05/2024 na afspraak.

→ Indien je jouw kind niet aanmeldt kan inschrijven zonder ticket vanaf dinsdag 23/05/2024. Opgelet! De kans bestaat dat er op dat moment geen vrije plaatsen meer beschikbaar zijn. Vrij inschrijven verloopt via de procedure hieronder (punt 2 = ‘op welke manier kan ik mijn kind inschrijven in de school?’).

De volledige procedure rond het digitaal aanmelden kan je hier raadplegen: https://debij.be/inschrijvingen/digitaal-aanmelden/.

Heb je problemen met aanmelden? Is er iets niet duidelijk? Of heb je een ander probleem? Contacteer dan onze school via 053/46.33.00 of info@debij.be.

  • Op welke manier kan ik mijn kind inschrijven in de school?

Je kan het online formulier invullen op onze website. Na ontvangst zal het schoolsecretariaat de gegevens verwerken en zo snel mogelijk contact met jou opnemen.

Je kan ook de school contacteren (via 053/46.33.00 of info@debij.be) om een afspraak vast te leggen. We vullen dan – indien er plek is – samen de nodige inschrijvingsdocumenten in.
De school is doorlopend bereikbaar tijdens de schooluren (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8u00 tot 15u45 en op woensdag van 8u00 tot 12u25).

We voorzien de nodige tijd om tijdens het in-takegesprek onze werking en praktische afspraken toe te lichten.

Breng bij de afspraak de volgende items mee:
– De KIDS-ID of ISI+-kaart (met het rijksregisternummer van het kind).
– Rapport van de vorige school (indien van toepassing).
– Een tolk (indien de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn).

  • Ik wil mijn peuter in de instapklas inschrijven?

Ga eerst na wanneer je kind kan instappen. Op de volgende webpagina vind je een overzicht en handige tool om de instapdatum te berekenen: www.debij.be/inschrijvingen/instapdata.

Je kind inschrijven in onze school kan uiteraard vroeger dan de wettelijke instapdatum gebeuren.

Om in te schrijven maak je telefonisch een afspraak met onze school of je vult het online formulier in.

Onze school voorziet ook wenmomenten om kennis te maken met de klas(werking), de andere kindjes, de juf en nog zoveel meer… . Op deze manier laten we de overgang van de kinderopvang/onthaalmoeder naar de peuterschool wat meer geleidelijk verlopen.
Meer informatie kan je vinden op www.debij.be/inschrijvingen/wenmomenten.

  • Capaciteitsbepaling

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen werd er in GO! Basisschool De Bij een maximumcapaciteit bepaald per klas (kleuterschool: 22/klas en lagere school: 24/klas).