Hoe inschrijven?

  • Inschrijvingen tijdens de zomervakantie

Tijdens de maanden juli en augustus is de school op de volgende momenten open en bereikbaar:
– Van maandag 1/07/24 tot woensdag 3/7/24
– Van maandag 19/08/24 tot vrijdag 31/08/24
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8u00 tot 15u45 en op woensdag van 8u00 tot 12u25)

Van donderdag 4/07/24 tot zondag 18/08/24 is de school gesloten. Voor dringende vragen kan u dan steeds mailen naar directie@debij.be

  • Op welke manier kan ik mijn kind inschrijven in de school?

Je kan via het online formulier op onze website uw kind(eren) registeren. Na ontvangst zal het schoolsecretariaat de gegevens verwerken en zo snel mogelijk contact met jou opnemen.

Je kan ook de school contacteren (via 053/46.33.00 of directie@debij.be) om een afspraak vast te leggen. We vullen dan – na controle van het aantal beschikbare plaatsen – samen de nodige inschrijvingsdocumenten in.
De school is doorlopend bereikbaar tijdens de schooluren (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8u00 tot 15u45 en op woensdag van 8u00 tot 12u25).

We voorzien de nodige tijd om tijdens het in-takegesprek onze werking en praktische afspraken toe te lichten.

Breng bij de afspraak de volgende items mee:
– De KIDS-ID of ISI+-kaart (met het rijksregisternummer van het kind).
– Rapport van de vorige school (indien van toepassing).
– Een tolk (indien de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn).

  • Ik wil graag een afspraak maken voor een rondleiding.

Een rondleiding aanvragen kan altijd en is vrijblijvend. Alle informatie hierover kan u vinden via de volgende link: https://debij.be/inschrijvingen/rondleiding-op-school/.

  • Ik wil mijn peuter in de instapklas inschrijven?

Ga eerst na wanneer je kind kan instappen. Op de volgende webpagina vind je een overzicht en handige tool om de instapdatum te berekenen: www.debij.be/inschrijvingen/instapdata.

Je kind inschrijven in onze school kan uiteraard vroeger dan de wettelijke instapdatum gebeuren.

Om in te schrijven maak je telefonisch een afspraak met onze school of je vult het online formulier in.

Onze school voorziet ook wenmomenten om kennis te maken met de klas(werking), de andere kindjes, de juf en nog zoveel meer… . Op deze manier laten we de overgang van de kinderopvang/onthaalmoeder naar de peuterschool wat meer geleidelijk verlopen.
Meer informatie kan je vinden op www.debij.be/inschrijvingen/wenmomenten.

  • Capaciteitsbepaling

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen werd er in GO! Basisschool De Bij een maximumcapaciteit bepaald per klas (kleuterschool: 22/klas en lagere school: 24/klas).