Hoe inschrijven?

  • Op welke manier kan ik mijn kind inschrijven?

U kan het online formulier invullen op onze website. Na ontvangst zal het schoolsecretariaat de gegevens verwerken en zo snel mogelijk contact met u opnemen.

U kan ook zelf de school contacteren (via 053/46.33.00 of info@debij.be) om een afspraak vast te leggen. We vullen dan samen de nodige inschrijvingsdocumenten in.
De school is doorlopend bereikbaar tijdens de schooluren (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 8u00 tot 15u45 en op woensdag van 8u00 tot 12u25).

We voorzien zeker en vast de nodige tijd om tijdens het in-takegesprek onze werking toe te lichten en praktische afspraken te maken.

Breng bij de afspraak de volgende items mee:
– De KIDS-ID of ISI+-kaart (met het rijksregisternummer van het kind).
– Rapport van de vorige school (indien van toepassing).
– Een tolk (indien de ouders de Nederlandse taal niet machtig zijn).

  • U wenst uw peuter in te schrijven?

Neem eerst een kijkje op de volgende webpagina om te bepalen wanneer uw peuter mag instappen: www.debij.be/inschrijvingen/instapdata.

Op deze pagina kan u ook een handige tool vinden om de instapdatum te berekenen.
Uw kind inschrijven in onze school mag uiteraard vroeger dan de wettelijke instapdatum gebeuren.

Om in te schrijven maakt u telefonisch een afspraak met onze school zodat we de nodige tijd kunnen vrijmaken om u in te lichten over de schoolwerking en u ons de nodige inlichtingen kan bezorgen over de achtergrond van uw kind.

Onze school voorziet ook enkele wenmomenten om kennis te maken met de klas(werking), de andere kindjes, de juf en nog zoveel meer… . Op deze manier laten we de overgang van de kinderopvang/onthaalmoeder naar de peuterschool wat meer geleidelijk verlopen.
Meer informatie kan u vinden op www.debij.be/inschrijvingen/wenmomenten.

  • Capaciteitsbepaling

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen werd er in GO! Basisschool De Bij voor het schooljaar 2021-2022 een maximumcapaciteit bepaald per klas (kleuterschool: 22/klas en lagere school: 24/klas).