Dagindeling

De lessen beginnen voor de kleuter- en lagere school om 8u25 en eindigen om 15u05.
Op woensdag lopen deze van 8u25 tot 12u05.