Facturatie en onkosten

Hieronder kan u een overzicht vinden van mogelijke kosten in het basisonderwijs. Sommige kosten zijn vrijblijvend. Maak je hier geen gebruik van, betaal je er ook niet voor.

 • Onze school vraagt geen Dit is decretaal bepaald.
 • Maximumfactuur voor pedagogische uitstappen is een vaste kost en dient per schooljaar betaald te worden. De bedragen werden vastgelegd door de Vlaamse overheid:
  • € 55 euro voor een kleuter.
  • € 105 euro voor een lager schoolkind.
  • Ouders kunnen kiezen om het bedrag in 1 keer volledig te betalen of in 3 schijven (oktober/december/maart). Wat niet opgebruikt is, krijgt u op het einde van het schooljaar (maand augustus/september) teruggestort.
 • Er zijn enkele beperkte materialen nodig (https://debij.be/schoolwerking/schoolbenodigheden/). Er wordt aan de ouders gevraagd om dit zelf aan te kopen. Op deze manier kunnen zij vrij kiezen waar ze deze materialen het best of goedkoopst aankopen. Deze materialen gaan op het einde van het schooljaar terug mee naar huis.
 • Onze school biedt middagtoezicht en een slaapklas aan voor de allerkleinsten.
  In tegenstelling tot andere scholen rekenen wij hier geen toelage voor aan en is dit een gratis dienst voor onze ouders.
 • Je kan gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang op school. De vergoeding bedraagt
  € 1,30 per begonnen half uur. Maak je hier geen gebruik van, betaal je er ook niet voor.
  https://debij.be/schoolwerking/voor-en-naschoolse-opvang/
 • Kinderen kunnen kiezen om een warme maaltijd met soep te nuttigen in het schoolrestaurant. Dit is echter geen verplichting!
  Onderstaande aangepaste prijzen gelden vanaf het schooljaar 2023-2024:

  • Warme maaltijd kleuter: € 4,40 / vegetarisch: € 4,70
  • Warme maaltijd lager: € 4,80 / vegetarisch: € 5,10
 • GWP/meerdaagse uitstappen: jaarlijks organiseert de lagere school meerdaagse uitstappen. De kost hieraan verbonden is gebonden aan een maximumbedrag bepaald door de Vlaamse overheid en ligt voor het schooljaar 2023-2024 op 520 euro voor alle meerdaagse activiteiten gedurende de lagere schoolloopbaan van een kind. Voor de leerlingen van L1 tot L5 wordt er een projectweek op school georganiseerd binnen de maximumfactuur. Klas L6 gaat op bos- of sportklassen met overnachting (5 dagen, 4 nachten). Deze GWP kost € 300.
 • Tot slot organiseert de school/het oudercomité jaarlijks enkele verkoopactiviteiten om extra centjes op te halen voor de leerlingen (bv. voor de aankoop van nieuwe speeltoestellen). Het is altijd fijn dat je hieraan deelneemt maar lukt dit financieel niet, dan hoeft dit ook niet.