Facturatie en onkosten

  • De maximumfactuur

Pedagogische activiteiten zoals een toneel, bezoek aan een museum, STEM-project op school, … maken deel uit van het schoolprogramma. Ze maken ook het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen een stuk boeiender en interessanter voor de kinderen!

Deze activiteiten vallen onder de maximumfactuur dat bepaald werd door de Vlaamse Overheid en bedragen:

  • € 50 euro per schooljaar voor een kleuter.
  • € 95 euro per schooljaar voor een lager schoolkind.

De bijdrage wordt gefactureerd in 3 schijven (oktober/december/maart). Wat niet opgebruikt is, krijgt u op het einde van het schooljaar teruggestort. Deze terugbetaling gebeurt steeds in de maand augustus.

Mocht u om omwille van financiële problemen niet in staat zijn om meteen de volledige bijdrage te betalen dan kan u via het secretariaat (info@debij.be of 053/46.33.00) vragen om een afbetalingsplan. Via een afspraak bekijken we samen de mogelijkheden.

Facturen kunnen cash betaald worden op het schoolsecretariaat of digitaal via het rekeningnummer: BE15 0682 3562 3030.

  • Bijdrage voor meerdaagse uitstappen

Onze lagere school organiseert tweejaarlijks per graad een meerdaagse uitstap op locatie. Deze uitstappen zijn eveneens gebonden aan een maximumbedrag bepaald door de Vlaamse overheid.
Dit bedrag ligt momenteel op maximaal 480 euro voor alle meerdaagse activiteiten gedurende de lagere schoolloopbaan van een kind.

Voor onze school worden de volgende activiteiten georganiseerd:
– 1ste graad: boerderijklassen – 120 euro
– 2de graad: kasteelklassen – 145 euro
– 3de graad: bos- of sportklassen – 215 euro