Ondersteuningsteam Pixel

Het ondersteuningsteam PIXEL biedt ondersteuning in het gewoon onderwijs voor leerkrachten en leerlingen bij specifieke onderwijsbehoeften.

De organisatie wordt aangestuurd op niveau van onze scholengroep.

Vanaf schooljaar 2017-2018 startte het ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in scholen van het gewoon basis- en secundair onderwijs. Het is een samenvoeging van GOn (Geïntegreerd Onderwijs), ION (Inclusief Onderwijs) en het waarborgproject. Scholen gewoon en buitengewoon onderwijs vormen daartoe gezamenlijke ondersteuningsnetwerken waarop de scholen voor gewoon onderwijs beroep kunnen doen.

Meer info kan je vinden op hun website: www.otpixel.be.