Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de socio-economische & culturele sector.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur bij elke vergadering aanwezig zijn en een stand van zaken geven.

De schoolraad komt 4 keer per jaar samen en heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken omtrent de school. Zo worden o.a. het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, pedagogische vernieuwingen, verbouwingswerken aan de school enz. uitgebreid besproken met de schoolraad.

Samenstelling:

  • Rechtstreeks verkozen namens de ouders:

Dirk Van der Poorten (voorzitter)
Sven Volckaert (ondervoorzitter)
Kristel Van Damme-Soetheer

  • Rechtstreeks verkozen namens het personeel:

Els Abé
Mieke Bogaert (secretaris)
Barbara Van den Borre

  • Gecoöpteerden:

Nicole Eylenbosch
Ingrid Stas

  • Afvaardiging namens de overheid:

Stanny De Block (directeur)

 

Samenstelling schoolraad van 01/04/2021 tot 31/03/2025.