Praktische informatie

 • Afzetten en ophalen van de kinderen

Leerlingen en ouders worden gestimuleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

De volgende afspraken gelden op school:

 • U kan gebruik maken van de parking aan de Affligemsestraat of de Kleemputtenstraat om uw kind af te zetten of op te halen.
 • Er is aan de Kleemputtenstraat een stop- en dropzone voorzien waarbij u uw kind(eren) op het voetpad uit de wagen laat en hen zelfstandig naar de speelplaats laat gaan.
 • Aan de Molenstraat kan u eveneens uw kind(eren) in de goede handen van de toezichthoudende leerkrachten laten.
 • Wegens de beperkte plaats vragen we u de parkeertijd te beperken en het verkeersreglement te respecteren.
 • Om de zichtbaarheid in het verkeer te vergroten vragen we om uw kind steeds te voorzien van een fluohesje.

Opgelet! Er is pas toezicht vanaf 8u05. Wie vroeger aanwezig is op school moet zich aanmelden bij de opvang.

 • Te laat komen

Laattijdig op school aankomen is voor niemand fijn. Je kind is niet aanwezig bij de aanvang van de les en mist cruciale informatie en leerdoelen die belangrijk zijn voor het verdere lesverloop en de verwerking van de leerstof.

We vragen om het secretariaat te contacteren op het nummer 053/46.33.00 mocht uw kind niet tijdig op school raken.

Indien het toch gebeurt wordt dit geregistreerd en krijgt het kind een sticker mee naar huis. Bij het herhaaldelijk te laat komen worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.

 • Drank op school

Het meebrengen van suikerhoudende dranken zoals cola, limonade, … is niet toegelaten. Op deze manier werken we samen aan de gezondheid van onze leerlingen. Tijdens de pauze mag wel melk of een plantaardig alternatief zoals amandel-, soja- kokos- of rijstmelk gedronken worden.

De kinderen kunnen ten allen tijde gratis water drinken en hun drinkbus/-beker vullen.

Kinderen die alsnog suikerhoudende dranken mee hebben naar school zullen deze gesloten in de boekentas opnieuw mee krijgen naar huis.

 • Afval op school

GO! Basisschool De Bij wil mee helpen om Vlaanderen en Liedekerke te bevrijden van zwerfvuil. Onze school stapte vorig jaar mee in het project ‘Mooimakers’. Een initiatief dat zal getrokken worden door de werkgroep MOS.

Naast de wekelijkse zwerfvuilactie, het sorteereiland in de klas en nog zoveel meer kan ook u als ouder uw steentje bijdragen.

Zo vragen wij u om:

 • Fruit zonder de verpakking in een doosje mee te geven.
 • Boterhammen in een brooddoos te stoppen.
 • Water mee te geven in een drinkbus of een drinkbeker te voorzien.
 • Boterhammen of warme maaltijden met soep

Kinderen kunnen kiezen om boterhammen te eten of een warme maaltijd met soep te nuttige in het schoolrestaurant.

U bestelt steeds een volledige maand via een bestelformulier dat u krijgt van de klasleerkracht of het secretariaat. Dit doet u door voor de 15de van een maand door te geven of uw kind vanaf de volgende maand warm zal eten.

Indien u dit wenst op te zeggen dient u eveneens voor de 15de van de maand dit door te geven aan het secretariaat. Indien u niet annuleert worden de maaltijden stilzwijgend verlengd tot einde schooljaar.

Onderstaande aangepaste prijzen gelden vanaf het schooljaar 2023-2024:

 • Warme maaltijd kleuter: € 4,40 / vegetarisch: € 4,70
 • Warme maaltijd lager: € 4,80 / vegetarisch: € 5,10

De facturatie van de warme maaltijden zal gebeuren via de schoolfactuur. Bij niet-betaling zullen de warme maaltijden geschrapt worden en moeten er boterhammen meegebracht worden.

Bij afwezigheid wordt de bestelde maaltijd aangerekend. Er is steeds de mogelijkheid dat de maaltijd wordt afgehaald op school.

 • Snoep en verjaardagen

Op school wordt niet gesnoept. Fruit en koeken (zonder chocolade) zijn veel gezonder en dragen bij tot een evenwichtige voeding.

Vanaf dit schooljaar (2023-2024) vragen we om geen traktaties meer mee te brengen naar de klas voor de verjaardag van uw kind. We merken de laatste schooljaren dat de traktaties vrij omvangrijk worden en heel veel onderwijstijd vragen. We willen ons meer focussen op de kerntaak van onze school en dat is ‘onderwijs aanbieden’. De verjaardag van een kind wordt zeker nog gevierd in de klas maar zal op een andere manier gebeuren. De verjaardag van het kind zal centraal staan, niet wat het mee heeft.

 • Taal op school

Onze school besteedt grote aandacht aan het vergroten van de taalvaardigheid van alle leerlingen. Daarom streeft de school naar een correct en verzorgd taalgebruik door en met alle schoolparticipanten.

Standaardnederlands is op onze school de voertaal.

In de gangen en klassen spreken de leerlingen enkel Nederlands (behalve tijdens de lessen Frans). Enkel tegenover anderstalige leerlingen die nog onvoldoende het Nederlands beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal gehanteerd worden.

 • Schoolmateriaal en omgeving

Iedereen brengt het nodige respect op voor lokalen, toiletten, meubilair, materiaal en beplanting. Indien een leerling opzettelijk beschadigingen aanricht zullen de kosten op de ouders verhaald worden.

Ook in de onmiddellijke schoolomgeving, op weg naar school of thuis vragen we respect op te brengen voor andere mensen, eigendommen, materiaal en beplantingen.

 • Verloren voorwerpen

Om te zorgen voor zo weinig mogelijk verloren spullen vragen wij om alles wat uw kind meebrengt te naamtekenen (bv. op het etiket in de hals).
De verloren voorwerpen kan u terugvinden in de bakken aan de ingang van het secretariaat of kleuterblok K0/1.

 • Hoteklas

Als een leerkracht afwezig is maakt de school gebruik van een korte vervanging aangereikt door onze Scholengroep. Indien er geen vervangers beschikbaar zijn gaan de kinderen naar de hotelklas.

Elke juf/meester heeft zijn/haar kinderen verdeeld over vaste klassen binnen de lagere school. De kinderen krijgen in de hotelklas aangepaste klastaken en/of contractwerk. Op school wordt ondertussen bekeken hoe intern de afwezigheid van de leerkracht zal worden opgevangen (bv. vervanging door de zorgjuf).

Bij een langdurige afwezigheid (minstens 2 weken) mag de school zelf wettelijk op zoek gaan naar een vervanger om de klas over te nemen.

 • Denkklas

Indien er op de speelplaats een incident geweest is waarbij sprake was van verbale of fysieke agressie (elkaar duwen, beledigen, …), worden deze kinderen naar de denkklas gestuurd tijdens de middagpauze.

In de denkklas is steeds een leerkracht aanwezig die samen met alle betrokkenen een herstelgericht gesprek voert en zoekt naar een oplossing. Ouders van kinderen, die na het gesprek in de denkklas moeten blijven, krijgen een bericht via Smartschool zodat u als ouder ook op de hoogte bent. Indien de leerling 5x in de denkklas moet blijven wordt de betrokken leerling aangemeld bij de directie en zal u als ouder uitgenodigd worden voor een gesprek.

Het spreekt voor zich dat bij ernstige incidenten met mogelijke schade tot gevolg de betrokken ouders meteen telefonisch gecontacteerd en uitgenodigd worden.

 • Huiswerkklas

Onder de middagpauze organiseert de school 1x per week/graad een huiswerkklas voor de kinderen van de lagere school.

Deze huiswerkbegeleiding is er voor kinderen die extra ondersteuning/hulp nodig hebben bij het maken van hun huiswerk (of het inplannen er van), om bepaalde redenen thuis niet optimaal tot leren komen, frequent hun huiswerk niet maken, … .

Een leerkracht van de betrokken graad begeleidt tijdens de middag de kinderen.