Praktische informatie

 • Afzetten en ophalen van de kinderen

Leerlingen en ouders worden gestimuleerd om op een duurzame manier naar school te komen: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

De volgende afspraken gelden op school:

 • U kan gebruik maken van de parking aan de Affligemsestraat of de Kleemputtenstraat om uw kind af te zetten of op te halen.
 • Er is aan de Kleemputtenstraat een stop- en dropzone voorzien waarbij u uw kind(eren) op het voetpad uit de wagen laat en hen zelfstandig naar de speelplaats laat gaan.
 • Aan de Molenstraat kan u eveneens uw kind(eren) in de goede handen van de toezichthoudende leerkrachten laten.
 • Wegens de beperkte plaats vragen we u de parkeertijd te beperken en het verkeersreglement te respecteren.
 • Om de zichtbaarheid in het verkeer te vergroten vragen we om uw kind steeds te voorzien van een fluohesje.

Opgelet! Er is pas toezicht vanaf 8u05. Wie vroeger aanwezig is op school moet zich aanmelden bij de opvang.

 • Te laat komen

Laattijdig op school aankomen is voor niemand fijn. Het kind is niet aanwezig bij de aanvang van de les en mist cruciale informatie en leerdoelen die belangrijk zijn voor het verdere lesverloop en de verwerking van de leerstof.

We vragen om het secretariaat te contacteren op het nummer 053/46.33.00 mocht uw kind niet tijdig op school raken.

Indien het toch gebeurt wordt dit geregistreerd en krijgt het kind een sticker mee naar huis. Bij het herhaaldelijk te laat komen worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

 • Drank op school

Het meebrengen van suikerhoudende dranken zoals cola, limonade, … is niet toegelaten. Op deze manier werken we samen aan de gezondheid van onze leerlingen. Tijdens de pauze mag wel melk of een plantaardig alternatief zoals amandel-, soja- kokos- of rijstmelk gedronken worden.

De kinderen kunnen ten allen tijde gratis water drinken en hun drinkbus/-beker vullen.

Kinderen die alsnog suikerhoudende dranken mee hebben naar school zullen deze gesloten in de boekentas opnieuw mee krijgen naar huis.

 • Afval op school

GO! Basisschool De Bij wil mee helpen om Vlaanderen en Liedekerke te bevrijden van zwerfvuil. Onze school stapte vorig jaar mee in het project ‘Mooimakers’. Een initiatief dat zal getrokken worden door de werkgroep MOS.

Naast de wekelijkse zwerfvuilactie, het sorteereiland in de klas en nog zoveel meer kan ook u als ouder uw steentje bijdragen.

Zo vragen wij u om:
– Fruit of koekjes zonder de verpakking in een doosje mee te geven.
– Boterhammen in een brooddoos te stoppen.
– Water mee te geven in een drinkbus of een drinkbeker te voorzien.

 • Snoep

Op school wordt niet gesnoept. Fruit en koeken (zonder chocolade) zijn veel gezonder en dragen bij tot een evenwichtige voeding. Voor verjaardagen maken we wel graag eens een uitzondering en is iets zoet zeker mogelijk.

 • Taal

Onze school besteedt grote aandacht aan het vergroten van de taalvaardigheid van alle leerlingen. Daarom streeft de school naar een correct en verzorgd taalgebruik door en met alle schoolparticipanten.

Standaardnederlands is op onze school de voertaal.

In de gangen en klassen spreken de leerlingen enkel Nederlands (behalve tijdens de lessen Frans). Enkel tegenover anderstalige leerlingen die nog onvoldoende het Nederlands beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal gehanteerd worden.

 • Schoolmateriaal en omgeving

Iedereen brengt het nodige respect op voor lokalen, toiletten, meubilair, materiaal en beplanting. Indien een leerling opzettelijk beschadigingen aanricht zullen de kosten op de ouders verhaald worden.

Ook in de onmiddellijke schoolomgeving, op weg naar school of thuis vragen we respect op te brengen voor andere mensen, eigendommen, materiaal en beplantingen.

 • Verloren voorwerpen

Om te zorgen voor zo weinig mogelijk verloren spullen vragen wij om alles wat uw kind meebrengt te naamtekenen (bv. op het etiket in de hals).
De verloren voorwerpen kan u terugvinden in de bakken aan de ingang van het secretariaat of kleuterblok K0/1.