Onze troeven

Onze school biedt heel wat troeven:

 • Kwaliteitsvol onderwijs: de onderwijsbehoeften van onze leerlingen staan centraal. We streven naar kwaliteitsvol onderwijs en een doeltreffende leerlingenbegeleiding. De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de positieve ontwikkeling van de leerling. Een goede samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders vinden we hierbij heel belangrijk.
 • Een familiale sfeer: gezelligheid, warmte, vriendschap, zorg dragen voor … . Door de familiale sfeer die onze school kenmerkt voelen onze kinderen zich snel veilig en thuis.
 • Een uitgewerkt zorgbeleid: in onze school werken klasleerkrachten, het zorgteam en de directie nauw samen om tot een geïntegreerde zorg voor elke leerling te komen. Het aanbod van de school wordt aangepast aan de noden en mogelijkheden van elke leerling. We werken aan een gefundeerd zorgbeleid om op een objectieve manier de sterktes en zwaktes van elk kind te kunnen meten en hierop in te spelen. Een klas- en schoolanalyse zorgt ervoor dat we in een ruime context kunnen kijken naar het leerrendement van onze leerlingen.
 • Ruime groene speelomgeving: onze school ligt op een groot domein omringd met groen en voldoende rust- en speelruimte voor ieder kind.
 • Een enthousiast team: ons team bestaat uit jonge en ervaren mensen die zich vol enthousiasme inzetten zowel in de klas als voor allerlei activiteiten in en buiten de school.
 • Eigentijdse leermiddelen: de input van kinderen en van dagelijkse actualiteit zijn een belangrijke bron van leren. De leerkrachten gebruiken innovatieve werkvormen en materialen om dit samen met de kinderen waar te maken. We beschikken op onze school over diverse digitale leermiddelen (smartboards, tablets, computers, …) om ICT te integreren in het klasgebeuren.
 • Een brede ouderparticipatie: op onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van iedereen, die bij de school betrokken is. Die kan vrij en op een open manier, maar ook via één van onze participatieorganen (het oudercomité ‘De Bij’, de schoolraad, ..). Door de samenwerking van het schoolteam en de ouders trachten we onze kinderen een hoopvolle en zekere toekomst te bieden.
 • Uitgebreide en systematische communicatie: onze school beschikt over diverse digitale middelen om met ouders en leerlingen te communiceren. Zo werken wij op onze school met het digitaal leerplatform Smartschool en dit al vanaf de instapklas. Dit is een online leerplatform die iedereen van de school in staat stelt met elkaar te communiceren. Ook heeft Smartschool tal van mogelijkheden om gestructureerd leerstof aan te bieden en te verwerken. Daarnaast beschikt de school ook over een Whats-appgroep per klas waarbij belangrijke nieuwsitems via een bericht naar iedere ouder verzonden worden. Tot slot wordt ook onze website steeds up-to-date gehouden met de laatste nieuwsitems en informatie.
 • Een gezonde school: onze school wil actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die de kinderen een gezonde en milieubewuste levensstijl meebrengen. Er worden op school geen frisdranken gedronken en we stimuleren het gebruik van water, melk of ecosap als gezonde dorstlesser. Elke dag is voor klein en groot een fruitjesdag. Tenslotte sorteren we het afval en houden we samen de speelplaats netjes.
 • Voor- en naschoolse opvang: de school beschikt over een eigen voor- en naschoolse opvang dat georganiseerd wordt op het schooldomein.
 • Instapklas en slaapklas voor de peuters: voor je peuter is de overgang naar de school een belangrijke stap in zijn/haar jonge leventje. Onze allerkleinsten starten bij het instappen rustig en in kleine groepjes met leeftijdsgenootjes. Ook hebben we een slaapklas op onze school waar uw peuter in de namiddag kan uitrusten onder toezicht van een kinderverzorgster. Deze dienst bieden wij gratis aan.
 • Optimale doorstroming zonder administratieve last: op onze school is er een kleuter- en lagere afdeling. Eens u uw kind inschrijft (vanaf 2,5 jaar) kan hij/zij blijven school lopen tot het 6de leerjaar. Leerlingen die reeds ingeschreven zijn behouden dus hun voorrangsrecht en worden automatisch ingeschreven voor het volgende schooljaar.
 • Bewegingsrecreatie en lichamelijke opvoeding: al vanaf de peuterklas bieden wij wekelijks 2 lestijden per week lichamelijk opvoeding aan op school. Dit wordt gegeven door de leermeester beweging. Vanaf de 3de kleuterklas start ook het zwemmen op.