Beweging op school

De Bij hecht veel belang aan beweging en fysieke gezondheid.
Vanaf K0/1 tot L6 krijgt iedere klas 2u turnen per week.
Meester Johan en meester Bjorn leiden dit in goede banen.

Hieronder enkele afspraken voor de lessen LO:

 • Turnkledij bestaat uit:
  • Voor de kleuterafdeling: tijdens het turnen leren de kleuters spelenderwijs omgaan met elkaar en voeren ze opdrachten uit die aanzetten tot bewegen en het aanleren van vaardigheden. Voor de leerlingen uit K0/1 en K2 moet er geen extra kledij voorzien worden. Voor K3 is er een stoffen zak met turnpantoffels nodig. Deze zak blijft gedurende het volledige schooljaar op school.
  • Voor de lagere school: vanaf het 1ste tot het 6de leerjaar maken de meisjes en jongens kennis met alle aspecten van de turnsport. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis van gymnastiek: lenigheid, kracht, vormspanning, evenwicht en coördinatie. Deze leerlingen maken naast de grote turnzaal ook gebruik van de buitenlocaties of gaan op verplaatsing. Voor hen is aangepaste kledij vereist. Dit betreft een T-shirt, een short of legging en turnpantoffels.
 • Juwelen, ringen, horloges,… worden bij het omkleden in de boekentas gestopt.
 • Lange haren worden met een elastiekje samen gebonden.
 • De turnkledij steekt in een aparte rugzak (voor LO) en wordt minstens 1x per maand mee naar huis genomen om te wassen.
 • Naamteken elk kledingstuk van uw kind. Zo kan het makkelijk teruggegeven worden bij verlies.
 • Leerlingen die niet in orde zijn met de turnkledij, krijgen een aantekening in de schoolagenda. Na 3 aantekeningen worden de ouders gecontacteerd. Omwille van hygiënische- en veiligheidsredenen hechten we veel belang aan het dragen van aangepaste turnkledij.
 • Als je kind niet kan deelnemen aan deze lessen, moet er een medisch attest door de huisarts meegegeven worden, zodat de school kan uitmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen. De leerling of ouder bezorgt het origineel medisch attest op het secretariaat.
 • Vanaf K3 worden er ook beurtelings lessen zwemmen ingepland. Een zwembeurt kost € 3,60 (incl. busrit). Dit wordt verrekend via de Maximumfactuur.