Beweging op school

De Bij hecht veel belang aan beweging en fysieke gezondheid. Vanaf K0/1 tot L6 krijgt iedere klas 2u turnen per week.

Voor K0/1, K2, K3, L1, L2 zijn de twee lesuren verspreid over de schoolweek. De klassen L3, L4, L5 en L6 gaan al iets intensiever aan de slag en krijgen hun turnen per blok van twee lesuren.

In de kleuterafdeling leiden meester Jelle en Nicolas dit in goede banen. Voor de lagere school neemt meester Johan dit voor zijn rekening.

Hieronder enkele afspraken voor de lessen LO:

 • Turnkledij bestaat uit:
  • Voor de kleuterafdeling: tijdens het turnen leren de kleuters spelenderwijs omgaan met elkaar en voeren ze opdrachten uit die aanzetten tot bewegen en het aanleren van vaardigheden. Voor deze lessen is geen extra kledij nodig.
  • Voor de lagere school: vanaf het 1ste tot het 6de leerjaar maken de meisjes en jongens kennis met alle aspecten van de turnsport. Er wordt op een leuke manier gewerkt aan de basis van gymnastiek: lenigheid, kracht, vormspanning, evenwicht en coördinatie. Deze leerlingen maken naast de grote turnzaal ook gebruik van de buitenlocaties of gaan op verplaatsing. Voor hen is aangepaste kledij verreist. Dit betreft een T-shirt met logo van de school, een zwarte short of legging van en witte turnpantoffels. Nieuwe leerlingen en leerlingen van klas L1 krijgen hun eerste T-shirt gratis. Een nieuwe of extra T-shirt aankopen kan via het leerlingensecretariaat en kost € 10.
 • Juwelen, ringen, horloges,… worden bij het omkleden in de boekentas gestopt.
 • Lange haren worden met een elastiekje samen gebonden.
 • De turnkledij steekt in een aparte rugzak (voor LO) wordt minstens 1x per maand mee naar huis genomen om te wassen.
 • Naamteken elk kledingstuk van uw kind. Zo kan het makkelijk teruggeven worden bij verlies.
 • Leerlingen die niet in orde zijn met de turnkledij, krijgen een aantekening in de schoolagenda. Na 3 aantekeningen worden de ouders gecontacteerd. Omwille van hygiënische- en veiligheidsredenen hechten we veel belang aan het dragen van aangepaste turnkledij.
 • Als je niet kunt deelnemen aan deze lessen, moet er een medisch attest door de huisarts meegegeven worden, zodat de school kan uitmaken wat wel en wat niet kan in deze lessen. De leerling of ouder bezorgt het origineel medisch attest op het secretariaat.
 • Vanaf K3 worden er ook beurtelings lessen zwemmen ingepland. Een zwembeurt kost
  € 1,50. Een busrit € 1,50 (deze prijs vervalt indien de kinderen naar het zwembad stappen).