Contact met de school

  • Contact tussen ouders en school

Wanneer u bezorgd bent of vragen hebt over de schoolse prestaties van uw kind neemt u eerst contact op met de klasleerkracht. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt. U kan de leerkracht contacteren door voor of na de les even in de klas langs te komen, een berichtje te sturen via het digitaal platform Smartschool, via het schriftje (kleuter) of de agenda (lager) te vragen om eens contact op te nemen of langs te komen op het oudercontact.

Ook de directeur en het secretariaat zijn steeds bereid om u te ontvangen. Aarzel zeker niet om contact op te nemen.

  • Agenda – schriftje

De basiscommunicatie verloopt via de schoolagenda (lagere school) of het schriftje (kleuterschool). Hier kan u als ouder, maar ook als leerkracht, bezorgdheden of kleine mededelingen kwijt.

We vragen u om dit schriftje dagelijkse na te kijken en te handtekenen. Op deze manier weet ook de klasleerkracht of de boodschap/mededeling/bezorgdheid goed ontvangen is.

  • Digitaal leerplatform Smartschool

Onze leerlingen kunnen thuis en op school gebruik maken van het digitaal leerplatform Smartschool. Dit is een online leerplatform die iedereen van de school in staat stelt met elkaar te communiceren. Ook heeft Smartschool tal van mogelijkheden om gestructureerd leerstof aan te bieden en te verwerken. Lesdocumenten en taken, maar ook remediëringsoefeningen en interessante websites kunnen op deze wijze worden aangeboden en geëvalueerd.

Ouders kunnen Smartschool raadplegen via hun eigen login (co-account) om een bericht te versturen naar een juf/meester, het secretariaat of de directie.

Meer info hierover en een handige handleiding kan u raadplegen op onze schoolwebsite: https://debij.be/schoolwerking/smartschool.

  • Lessen en huistaken

Als school vinden we huiswerk erg belangrijk: het is een duidelijke link tussen school en thuis. Het opgegeven huiswerk dient om de geziene leerstof zelfstandig te herhalen en in te oefenen, waarbij de leerkracht een duidelijk beeld krijgt of de leerstof beheerst is.

Als leerkracht verwachten we van de leerlingen dat ze de afgesproken taken en opdrachten zo zelfstandig mogelijk afwerken. Samen maken mag, maar is zeker niet nodig. We vragen aan de ouders wel een consequente opvolging. Zo weet het kind dat er zowel op school als thuis belang gehecht wordt aan een goede werkhouding en dat er samenwerking is tussen thuis en school.

  • Evalueren en rapporteren

In de jaarkalender op de laatste bladzijde kan u de planning van de oudercontacten raadplegen. Voor de lagere school is er rond deze contactmomenten ook telkens een rapport.

We verwachten van de ouders een engagement om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor de leerkrachten is dit immers een belangrijk moment om u correct te informeren over de attitude en leerprestatie van uw kind(eren). Kan je als ouder uitzonderlijk niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze school zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

  • SMS-systeem

Onze school beschikt over een SMS-systeem. Wanneer er belangrijke algemene schoolinformatie verspreid wordt of een belangrijke herinnering noodzakelijk is, zal u hiervan een sms’je ontvangen.

Alle sms’en van het nummer 0493/09.68.71 zijn niet vals en afkomstig vanuit de school. Bewaar dus zeker dit nummer in je GSM-contacten. Opgelet! U kan niet naar dit nummer telefoneren. Bij telefonische communicatie dient u zoals steeds het nummer 053/46.33.00 te gebruiken.

Belangrijk om weten:

  • Zowel mama en papa ontvangen deze sms.
  • Het systeem stuurt de sms’en per klas. Als je meerdere kinderen hebt zal je dus meerdere keren dezelfde SMS ontvangen.
  • Heeft u GEEN bericht ontvangen? Dan klopt waarschijnlijk uw gsm-nummer niet meer in onze systemen. Gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat (053.45.33.00) of een mail te sturen naar info@debij.be met uw telefoongegevens.