Contact met de school

  • Contact tussen ouders en school

Wanneer u bezorgd bent of vragen hebt over de schoolse prestaties van uw kind neemt u eerst contact op met de klasleerkracht. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt. U kan de leerkracht contacteren door voor of na de les even langs te komen, een berichtje te sturen via het digitaal platform Smartschool, via een briefje in het doorgeefmapje (kleuter) of de schoolagenda (lager) te vragen om eens contact op te nemen of langs te komen op het oudercontact.

Ook de directeur en het secretariaat zijn steeds bereid om u te ontvangen. Aarzel zeker niet om contact op te nemen.

  • Agenda – doorgeefmapje

De basiscommunicatie verloopt via de schoolagenda (lagere school) of het blauwe/gele doorgeefmapje (kleuterschool). Hier kan u als ouder, maar ook als leerkracht, bezorgdheden of kleine mededelingen in kwijt.

We vragen om dagelijks de boekentas na te kijken. Op deze manier weet ook de klasleerkracht of de boodschap/mededeling/bezorgdheid goed ontvangen is.

  • Digitaal leerplatform Smartschool

Onze leerlingen (vanaf L4) kunnen thuis en op school gebruik maken van het digitaal leerplatform Smartschool.
Dit is een online leerplatform die iedereen van de school in staat stelt met elkaar te communiceren. Ook heeft Smartschool tal van mogelijkheden om gestructureerd leerstof aan te bieden en te verwerken. Lesdocumenten en taken, maar ook remediëringsoefeningen en interessante websites kunnen op deze wijze worden aangeboden en geëvalueerd.

Ouders van alle klassen/leerjaren kunnen Smartschool raadplegen via hun eigen ouderlogin (co-account) om een bericht te versturen naar een juf/meester, het secretariaat of de directie.

Meer info hierover en een handige handleiding kan u raadplegen op onze schoolwebsite: https://debij.be/schoolwerking/smartschool.

  • Evalueren en rapporteren

In de jaarkalender op de laatste bladzijde kan u de planning van de oudercontacten raadplegen. Voor de lagere school is er rond deze contactmomenten ook telkens een rapport.

We verwachten van de ouders een engagement om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor de leerkrachten is dit immers een belangrijk moment om u correct te informeren over de attitude en leerprestatie van uw kind(eren). Kan je als ouder uitzonderlijk niet op het oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze school zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te bedenken.

De voertaal voor een oudercontact is het Nederlands. Indien u de taal niet machtig bent, vragen wij u een tolk of vertrouwenspersoon te voorzien.

  • Whatsapp

In het begin van het schooljaar wordt er per klas een whatsappgroep aangemaakt. Hierin verschijnt – ter aanvulling van het Smartschoolplatform – algemene schoolinformatie of wordt er soms een herinnering geplaatst.

Via dit platform kan u ook via een privé-bericht aan ons laten weten wanneer bv. uw kind afwezig is of u andere vragen heeft.

Ook de klasleerkracht kan indien gewenst hier een bericht in plaatsen maar dit is niet verplicht. Het basiskanaal voor communicatie blijft Smartschool.