Visie van de school

GO! Basisschool De Bij is een groene school gelegen in het Vlaams-Brabantse Liedekerke.

Onze school streeft ernaar om een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. We willen kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bijbrengen, maar ook hun persoonlijkheid en sociale vaardigheden ontwikkelen, zodat ze kunnen uitgroeien tot zelfbewuste en empathische jong-volwassenen.

Wij geloven ‘dat ieder kind uniek is’ en een eigen manier heeft om te leren en zich te ontwikkelen. Om die reden bieden wij onderwijs dat aansluit bij de individuele behoeften en talenten van elk kind.

Dit geheel binnen de krijtlijnen van het pedagogische project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!).

Onze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Differentiatie: we bieden onderwijs op maat door te differentiëren in de instructie, verwerking en begeleiding van de leerlingen. Dit betekent dat we kijken (door observatie, data, …) naar de verschillen tussen de kinderen en ons onderwijs daarop afstemmen. We gebruiken hiervoor verschillende werkvormen, materialen en instructiemethoden.
  • Persoonlijke ontwikkeling: elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten en interesses. We willen kinderen de kans geven om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen en hun eigen talenten te ontdekken. We streven ernaar om kinderen te leren om zelfstandig te werken, hun eigen keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
  • Samenwerking: we hechten veel waarde aan een goede samenwerking tussen school, ouders en kinderen. Een open en transparante communicatie is daarbij van groot belang. We betrekken ouders bij het leerproces van hun kinderen en zien hen als partners in de ontwikkeling van hun kind.
  • Veilig pedagogische klimaat: wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op school. Een goed pedagogisch klimaat is daarom essentieel. We willen kinderen leren om samen te werken en te communiceren met anderen, ongeacht hun (culturele) achtergrond. We stimuleren kinderen om elkaar te respecteren en te ondersteunen en om elkaar te helpen groeien en ontwikkelen. Ook een positieve en respectvolle omgang tussen leerlingen en leerkrachten vinden we hierbij belangrijk.
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: als school hebben we een verantwoordelijkheid om kinderen voor te bereiden op de samenleving en hen te leren om bij te dragen aan een betere wereld. We stimuleren kinderen om kritisch te denken en problemen op te lossen en om zich bewust te zijn van de impact van hun keuzes en acties op anderen en de wereld om hen heen.