Participatie

In GO! Basisschool De Bij is inspraak van ouders, leerlingen en het schoolteam heel belangrijk: “samen maken we school”. We willen graag een school waar iedereen samen werkt, samen denkt, oplossingen zoekt en samen beslist.
De school betrekt je bij het dagelijkse werken en je kan meedenken over het beleid en de toekomst van de school. Dit zorgt voor een goede sfeer, waardoor iedereen zich thuis voelt.

Een open cultuur

Onze school streeft naar een cultuur van openheid, wederzijds respect en vertrouwen tussen ouders, leerlingen en het schoolteam. Belangrijk hierbij zijn luisterbereidheid, het recht om te spreken en spontaan overleg.

  • Ouders werken mee met de school en steunen hun kinderen bij het leren. Zij krijgen informatie over hun kind, hoe het zich voelt en welke resultaten het behaalt;
  • Leerlingen geven ideeën in de klas over de lessen, de speelplaats, schoolactiviteiten… Ze vertellen wat voor hen belangrijk is. Zo zullen zij zich beter voelen in en rond de klas en beleven zij de school op een meer positieve manier;
  • De leerkrachten, directie en het secretariaat zorgen ervoor dat ouders en leerlingen betrokken worden. Zij werken aan een open school met nieuwe mogelijkheden om te leren en met elkaar om te gaan.

Inspraak en overleg

Binnen het GO! Onderwijs zijn er verschillende vormen van formele participatie. Bij deze georganiseerde manier van inspraak op school is er een voorzitter en een secretaris en komt de vergadering op regelmatige momenten samen.
Op onze school hebben we de volgende inspraakorganen: een schoolraad, een ouderraad (vereniging) en een pedagogische raad (kernteam, zorgteam en teamoverleg). In deze raden kunnen ouders en/of leerkrachten thema’s bespreken die belangrijk zijn voor de school. Bovendien kunnen deze raden advies geven aan de directie en het bestuur.