CLB Dender

Om ervoor te zorgen dat kinderen zich goed voelen op school, dat ze de juiste studiekeuzes maken en dat eventuele (leer)problemen tijdig worden ontdekt, werken we samen met CLB Dender.

Zij zijn gespecialiseerd in 4 begeleidingsdomeinen:

  • Leren en studeren (bv. moeilijkheden met lezen en schrijven, rekenproblemen, motivatie, ..).
  • Onderwijsloopbaanbegeleiding (bv. hulp nodig bij het kiezen van een studierichting, een aangepast curriculum volgen, …).
  • Psycho-sociaal functioneren (bv. pestgedrag op school, ongelukkig, gedragsproblemen, …).
  • Preventieve gezondheidszorg (verminderd zicht, vaccinaties, …).

Contactgegevens
Zonnestraat 25
9300 Aalst
Tel: 053/60.32.80 – Fax: 053/71.02.53
info@clbaalst.be
http://www.clbaalst.be

Openingsuren
Het CLB is elke werkdag open van 08u30 tot 12u en van 13u tot 16u30.
Voor een gesprek na de openingsuren maak je best een afspraak.
De dienstverlening van het CLB is gratis.