Sociale voordelen

  • Schooltoelage/schoolbonus

De schooltoeslag (onderdeel van het groeipakket) wordt automatisch betaald. Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag  als het inkomen van de ouder(s) voldoet aan een inkomensvoorwaarde.

Meer info kan je vinden op: https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen.

  • Mutualiteit

De meeste mutualiteiten in ons land voorzien in hun ledenpakket een (gedeeltelijke) terugbetaling voor kinderen die deelnemen aan een meerdaagse uitstap op school.
Opgelet! De bedragen kunnen verschillende per regio binnen dezelfde mutualiteit. Controleer dus altijd of je de juiste regio geselecteerd hebt.

Wij lijsten hieronder voor u de meest voorkomende aanbieders op.
Solidaris
Socialistische mutualiteit Brabant
CM
Liberale mutualiteit 
Helan
Vlaams en Neutraal ziekenfonds
– …. (zie website van je eigen mutualiteit)

Hoe aanvragen? Druk het formulier op hun website af en bezorg dit aan het schoolsecretariaat. Zij zullen dit voor u invullen. Nadien dient u het formulier terug te bezorgen aan uw mutualiteit. Zij regelen de terugbetaling.

  • Uw werkgever

Sommige werkgevers vergoeden een deel van de kosten van kinderopvang of meerdaagse uitstappen op school. Om dit na te gaan dient u zelf uw werkgeversinstantie te contacteren.
Meestal beschikken zij over een eigen formulier. Indien niet, kan u via het schoolsecretariaat steeds een bewijs met ‘verklaring op erewoord’ ontvangen.