Coronamaatregelen onderwijs vanaf maandag 29/11/2021

28 nov

BRIEF NLBRIEF FRBRIEF EN

Beste ouder(s)

Vorige week deelde ik via een ouderbrief nieuwe coronamaatregelen mee. De situatie in ons land is echter dermate ernstig dat onze overheid en onderwijspartners strengere maatregelen hebben aangekondigd om de coronasituatie te doen keren.

Deze maatregelen gelden momenteel tot de kerstvakantie.

Het virus zit momenteel overal en de toestand is in zekere mate ernstiger dan bij de vorige golven.

Gemeente Liedekerke bevindt zich momenteel in de alertfase door de snellere stijging van besmettingen. Ook op school merken we dat er heel wat kinderen/ouders ziek zijn, wachtend op hun uitslag en komen de eerste positieve testresultaten binnen.

Ik vraag dan ook om de onderstaande maatregelen goed op te volgen zodat we samen de coronacurve kunnen doen dalen en opnieuw de maatregelen kunnen versoepelen.

Verscheidene richtlijnen hieronder zijn een herhaling uit de vorige brief en blijven gewoon behouden. Wat nieuw of aangepast is ten opzichte van de vorige communicatie zal gemarkeerd worden met het woord ‘UPDATE’.

Indien u vragen heeft kan u ons altijd contacteren via Smartschool, e-mail (directie@debij.be) of telefonisch (053/46.33.00).

Met vriendelijke groeten
Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

Overzicht richtlijnen vanaf 29/11/2021

 • UPDATE– We stoppen tijdelijk met het klasdoorbrekend werken (bv. niveaugroepen tussen L1A en L1B, leesgroepjes, …) en proberen zo te vermijden dat klasgroepen met elkaar gemengd worden. Dat betekent dat iedere klas opnieuw zal ‘leven’ in een bubbel.
 • UPDATE– Leerlingen krijgen zoveel mogelijk een vaste plaats. Uiteraard willen we binnen de klasgroep nog steeds de kans geven om gedifferentieerd aan de slag te gaan. De leerkracht zal steeds een klasopstelling bijhouden wanneer de leerlingen binnen de klas in groepjes werken.
 • UPDATE– De geplande eendaagse uitstappen blijven doorgaan. De regels die gelden in de maatschappij worden hier toegepast. Voor de komende weken zijn deze echter beperkt tot zwemmen, uitstap naar de bib, … . Wanneer één van deze organisatie deze activiteit alsnog schrapt brengen we de betrokken ouders hiervan op de hoogte.
 • UPDATE– Aanwezigheid van derden/externen op school worden strikt beperkt en enkel toegelaten wanneer ze nodig zijn om de leerplandoelen te bereiken of om te voldoen aan de specifieke zorg voor bepaalde kinderen. De werkgroep feest komt maandag digitaal samen om te bekijken op welke manier we de Sint zo coronaproef mogelijk kunnen laten langskomen.
 • UPDATE– Test- en tracingstrategie CLB
  • Wegens de extra hoge infectiedruk binnen de scholen door Covid-19 en de toevloed aan meldingen moet het CLB momenteel prioriteiten stellen. Om deze reden zal het CLB geen laag risico brieven voor COVID meer afleveren. Het CLB zal zich focussen op het opsporen van clusterbesmettingen, hoog-risicocontacten, verplichte quarantaines voor een klas,… .
  • Voortaan treedt vanaf 3 besmettingen in een klas de ‘noodremprocedure’ in werking. De CLB-arts zal dan oordelen of het al dan niet om een clusterbesmetting gaat en de volledige klas in quarantaine moet. Je zal steeds door de school op de hoogte gebracht worden van de beslissing.
 • UPDATE– Mondmasker voor ouders, personeel, … .
  • Personeelsleden van alle leerjaren in het lager onderwijs dragen ook in de klas een mondmasker wanneer ze geen afstand kunnen houden, dus ook wanneer ze rondlopen.
  • Iedereen die op het schooldomein loopt dient verplicht een mondmasker te dragen (ook in openlucht). We vragen ook steeds het principe van social distancing toe te passen en steeds voldoende afstand (minstens 1,5 meter) te bewaren bij het wachten op uw kind. Je mag dus wel nog steeds aan de gebouwen waar je kind zit wachten.
  • De gebouwen blijven enkel toegankelijk wanneer het noodzakelijk is. Wanneer u een afspraak heeft met een personeelslid of u komt langs op het secretariaat, is eveneens een mondmasker verplicht zowel ouders als personeelsleden.
 • UPDATE– De voor- en naschoolse opvang blijft open maar enkel voor ouders die het echt nodig hebben voor hun werk. Bij twijfel kan een werkgeversattest gevraagd worden.
  • De kleuters blijven als opvangplek de K0/1-blok hebben.
  • De opvang van de lagere school gaat door in de refter. Daar zitten de leerlingen per klas/bubbel samen aan een tafel OF iedereen afzonderlijk met voldoende afstand van elkaar. De keuze is afhankelijk van het moment en aantallen en wordt gemaakt door de opvangmedewerkers.
 • UPDATE– Warme maaltijden blijven behouden. De kinderen eten echter hun warm eten op per klas/bubbel aan een tafel. De kinderen die boterhammen eten doen dit nog zoals steeds in de klas bij de juf/meester.
 • De mondmaskers in het 5de en 6de leerjaar blijven behouden voor leerlingen en personeel.
  • Als er voldoende afstand (1,5 meter) en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.

Mogen wij vragen uw kind steeds een mondmaskertje mee te geven naar school!

 • Ventileren en verluchten blijft heel belangrijk om het coronavirus (en andere virussen) tegen te houden. Onze klaslokalen en andere ruimtes beschikken allemaal al over een CO2-meter. Wanneer we vaststellen dat de drempelwaarde overschreden wordt en de luchtkwaliteit niet meer goed is, zal de leerkracht extra ventileren.
 • Regelmatige handhygiëne en/of ontsmetten blijven we toepassen om virusverspreiding tegen te gaan (na een speeltijd, voor het eten, …).
 • Indien uw kind afwezig is door quarantaine/isolatie wordt er intern bekeken of afstandsonderwijs kan opgestart worden en onder welke vorm dit zal gebeuren. Dit wordt samen besproken met de ouders. Indien het niet mogelijk is dit te installeren (bv. door teveel afwezigen op school) zullen we dit ook meedelen aan de betrokken ouders.
 • Verhoogde waakzaamheid voor ziektesymptomen
  • We willen blijven inzetten op de gezondheid en zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor de kinderen en personeelsleden op de school. Daarnaast willen we maximaal trachten te vermijden dat men ziek naar school komt, het virus verspreidt en anderen het vervolgens mee naar huis nemen.
  • Er blijft dus een verhoogde waakzaamheid gelden voor ziektesymptomen van het coronavirus. Deze symptomen zijn: overmatig hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, verstopte neus, keelpijn, verlies geur- en smaakzin, diarree, … . Indien uw kind op school aanwezig is met 1 (of) meer van bovenstaande klachten zullen wij u telefonisch contacteren. Als uw kind bij aanvang van de schooldag dergelijke symptomen heeft dan vragen we hem/haar thuis te houden en indien nodig een arts te raadplegen.