1441x bedankt! #MILKAKOEKENVERKOOP

07 mrt

Net voor de vakantie werd onze MILKA-koekenverkoop afgesloten. Er werden maar liefst 1441 pakketten verkocht!

Kinderdagverblijf De Bijtjes en Basisschool De Bij bedanken alle leerlingen, ouders, personeelsleden, sympathisanten, …. om zakjes te (ver)kopen. Dikke merci!

De opbrengst gaat integraal naar de kinderen voor de aankoop van nieuw materiaal en het vergroenen van ons domein.

Aan de verkoop was ook een klaswedstrijd verbonden. De winnende klas in de kleuter- en lagere school worden binnenkort bekendgemaakt.

Het afhaalmoment voor je MILKA-pakket(ten) is vrijdag 25/03/2022. Extra praktische informatie volgt binnenkort.