Uitnodiging oudercontact – maandag 25/04/2022

31 mrt

Brief NLBrief FRBrief EN

Beste ouder(s)

Via een oudercontact wil de klasleerkracht u graag inlichten over de leerontwikkeling en schoolprestaties van uw kind.

  • In de kleuterschool wordt samen het verloop van de afgelopen periode bekeken (hoe is er gespeeld, gewerkt en geleerd).
  • In de lagere school worden de resultaten op het lenterapport besproken.

Als school hechten we veel belang aan uw aanwezigheid en ouderbetrokkenheid. We vinden het dan ook belangrijk dat u op dit moment aanwezig bent.

Het oudercontact gaat door op maandag 25 april 2022.
Maak via Smartschool – module oudercontact een online afspraak met de leerkracht.
U kan daar raadplegen welke tijdstippen beschikbaar zijn.Meer info? Zie handleidingSmartschool module oudercontact.
Indien u problemen heeft met uw Smartschoolaccount of het maken van een afspraak, kan u contact opnemen met het secretariaat op het nummer 053/46.33.00.
Zij zullen telefonisch voor u een afspraak maken.
U kan van vrijdag 1 april 2022 – 12u00 tot woensdag 20 april 2022 – 23u59 online een afspraak maken.

Vanaf donderdag 21 april 2022 zullen ouders die nog geen afspraak gemaakt hebben een herinnering ontvangen (telefonisch en/of via sms).

De voertaal voor dit contactmoment is het Nederlands. Indien u de taal niet machtig bent, vragen wij u een tolk of vertrouwenspersoon te voorzien.