Uitnodiging oudercontact – donderdag 28/10/2021

18 okt

Brief NLBrief FRBrief EN

Beste ouder(s)

Via een oudercontact wil de klasleerkracht u graag inlichten over de leerontwikkeling en schoolprestaties van uw kind.

  • In de kleuterschool wordt samen het verloop van de afgelopen periode bekeken (hoe is er gespeeld, gewerkt en geleerd).
  • In de lagere school worden de resultaten op het herfstrapport

Als school hechten we veel belang aan uw aanwezigheid en ouderbetrokkenheid. We vinden het dan ook belangrijk dat u op dit moment (digitaal of fysiek) aanwezig bent.

Het oudercontact gaat door op donderdag 28/10/2021.
Maak via Smartschool – module oudercontact een online afspraak met de leerkracht.
U kan daar raadplegen welke tijdstippen beschikbaar zijn.Meer info? Zie handleidingSmartschool module oudercontact.
Indien u problemen heeft met uw Smartschoolaccount of het maken van een afspraak, kan u contact opnemen met het secretariaat op het nummer 053/46.33.00.
Zij zullen telefonisch voor u een afspraak maken.
U kan van maandag 18/10/21 tot dinsdag 26/10/21 online een afspraak maken.

Op woensdag 27/10/21 zullen ouders die nog geen afspraak gemaakt hebben een herinnering ontvangen (telefonisch en/of via sms).

De voertaal voor dit contactmoment is het Nederlands. Indien u de taal niet machtig bent, vragen wij u een tolk of vertrouwenspersoon te voorzien.