Ouderbrief MAF, herinnering facturen en lenterapport

29 apr

Brief NLBrief FRBrief EN

Beste ouder(s)

Ik breng u op de hoogte van de onderstaande informatie:

– MAF (Maximumfactuur) –

Dit schooljaar werden er al 2 schijven (15 euro kleuter en 30 euro lager) aangerekend voor de jaarlijkse maximumfactuur. Deze gelden dienen voor het betalen van schoolactiviteiten, uitstappen, … .

Er werd besloten om de laatste schijf niet meer aan te rekenen. U zal hiervoor dus ook geen factuur meer ontvangen. Door de coronamaatregelen in het onderwijs zijn de uitstappen en activiteiten beperkt waardoor we met de reeds gefactureerde bedragen voldoende budget hebben om de maximumfactuur te betalen.

Geld dat over is krijgt u op het einde van het schooljaar teruggestort. Deze terugbetaling gebeurt steeds in de maand augustus door de financiële diensten van onze Scholengroep.

Opgelet! Voor verbruik van warme maaltijden en opvang zal u wel nog steeds een factuur ontvangen.

– Herinneringen openstaande schoolfacturen –

De afgelopen dagen kreeg u mogelijks telefonisch en/of via de boekentas van uw kind een herinnering voor een openstaand schoolfactuur. Misschien bent u deze betaling uit het oog verloren en gaat dit om een vergetelheid.

Mag ik u vragen dit openstaand schoolfactuur tijdig te betalen.

Als u vragen heeft over de details van de factuur kan u steeds contact opnemen met het schoolsecretariaat (053/46.33.00).

Ook bij betalingsproblemen altijd contact opnemen met de school. We behandelen uw dossier met de nodige discretie en maken indien nodig een afbetalingsplan op.

– Lenterapport beschikbaar –

Het lenterapport is digitaal beschikbaar in jullie Smartschool – SKORE puntenboek (bij zowel leerling- en ouderaccount). Ook het papieren rapport wordt deze week meegegeven.

Hieronder kan u een beknopt stappenplan vinden voor het raadplegen van het rapport via de computer. U kan dit ook eenvoudig bekijken via App van Smartschool en daar in het menu op ‘Puntenboek’ te klikken.

  • Ga bovenaan op de startpaginanaar ‘Ga naar‘ en kies voor ‘Skore puntenboek‘.

  • Klik op de knop Rapporten:

  • Het digitaal rapport verschijnt op je scherm (net zoals het op papier werd afgedrukt).

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij