Ouderbrief: einde schooljaar – info schooljaar 21-22

30 jun

Beste ouder(s)

Er is opnieuw een schooljaar ten einde! Wat gaat het snel… . We blikken terug op een vrij ‘normaal’ schooljaar ondanks corona en alle bijhorende richtlijnen. We zijn dan ook fier op alle interne maatregelen die we genomen en nageleefd hebben om – samen met u – het coronabeestje zoveel mogelijk buiten te houden!

Het schoolteam heeft het afgelopen schooljaar getracht om alle kinderen zo goed mogelijk bij te werken, te begeleiden en ondersteunen.

We willen u als ouders via deze weg bedanken voor het vertrouwen in onze werking en hopen van harte dat we volgend schooljaar zo gewoon mogelijk kunnen opstarten en jullie terug zoals vroeger kunnen verwelkomen.

Tot slot rest ons nog enkel u een fijne zomervakantie te wensen.
Geniet er ten volle van!

Met vriendelijke groeten

Het schoolteam
GO! Basisschool De Bij

– Openklasdag schooljaar 21-22 – maandag 30/08/2021

Noteer alvast maandag 30/08/2021 in je agenda. Deze dag organiseren we in samenwerking met oudercomité ‘De Bij’ een openklasdag. Tijdens dit moment krijg je als ouder meer informatie over de klaswerking en het materiaal dat gebruikt wordt, krijgt de lagere school al een boekenpakket mee naar huis en is er ook de kans om informeel (met een drankje) een babbeltje te slaan met andere ouders en leerkrachten. We vragen om op deze dag al de extra schoolbenodigdheden mee te brengen die opgelijst in dit rapport zitten of te vinden zijn op onze website: https://debij.be/schoolwerking/schoolbenodigheden-lagere-school/.

Op de openklasdag krijgen nieuwe ouders hun Smartschoolaccount mee. Andere ouders die bv. niet meer kunnen inloggen of problemen hebben, krijgen dan de kans hun account te resetten/vernieuwen.

Er worden 2 momenten voorzien zodat ook ouders die niet de mogelijkheid hebben om overdag te komen, toch kunnen aanwezig zijn. Op welke manier deze openklasdag zal doorgaan kunnen we pas communiceren midden augustus. We ontvangen dan verdere richtlijnen van de overheid hoe we het schooljaar moeten opstarten.

Wanneer kan je langskomen op 30/08/21:

  • Openklasmoment 1: 14u – 16u
  • Openklasmoment 2: 17u – 19u

Indien er vooraf moet ingeschreven worden, zal u deze link ontvangen in de week van 16-20 augustus via de gekende kanalen (sms, website, Facebook, Smartschool).

– Nuttige informatie

  • De school blijft bereikbaar tot woensdag 7/07/21 – 12u. Nadien sluiten wij voor even de deuren.
    We openen opnieuw vanaf maandag 16/08/21.
  • Klasverdeling: leerlingen die geslaagd zijn stromen volgend schooljaar door naar hetzelfde jaar (bv. dus leerlingen die nu in L1A zitten gaan naar L2A). Indien de leerling alsnog van klas wijzigt werd dit besproken met de betrokken ouder(s). Voor de overgang van K1A-B-C naar K2A of K2B werd een mooie verdeling gemaakt.
  • Ouders die de afgelopen periode nog gebruik gemaakt hebben van de opvang of nog openstaande facturen hebben, zullen begin juli nog een afrekening hierover ontvangen per post. Mogen wij u vragen deze zonder uitstel te betalen.

– Belangrijke data schooljaar 21-22

Openklasdag                                                       –                                  maandag 30/08/21
1ste schooldag                                                   –                                  woensdag 1/09/21
Vrije schooldag                                                   –                                  maandag 4/10/21
GWP Bosklassen L5/L6                                      –                                  dinsdag 12/10/21 tot vrijdag 15/10/21
Schoolfotograaf individuele foto’s                   –                                  maandag 25/10/21
Oudercontact 1 kleuter en lager                       –                                  donderdag 28/10/21
Herfstvakantie                                                    –                                  maandag 1/11/21 tot vrijdag 5/11/21
Wapenstilstand                                                  –                                  donderdag 11/11/21
Vrije schooldag                                                   –                                  vrijdag 12/11/21
Winterhappening                                               –                                  vrijdag 17/12/21
Kerstavond (halve schooldag tot 12u00)         –                                  vrijdag 24/12/21
Kerstvakantie                                                     –                                  maandag 27/12/21 tot vrijdag 7/01/22
Oudercontact 2 KL + LA                                      –                                  donderdag 3/02/22
Vrije dag                                                              –                                  maandag 7/02/22
Krokusvakantie                                                   –                                  maandag 28/02/22 tot vrijdag 4/03/22
Eetfestijn                                                             –                                  vrijdag 11/03/22 en zaterdag 12/03/22
Paasvakantie + paasmaandag                           –                                  maandag 4/04/22 tot maandag 18/04/22
GWP Boerderijklassen L1/L2                             –                                  woensdag 20/04/22 tot vrijdag 22/04/22
Oudercontact 3 KL + LA                                      –                                  maandag 25/04/22
GWP Kasteelklassen L3/L4                                –                                  dinsdag 3/05/22 tot vrijdag 6/05/22
Schoolfotograaf klasfoto                                   –                                  dinsdag 10/05/22
Schoolfeest                                                         –                                  zaterdag 21/05/22
Vrije schooldag                                                   –                                  woensdag 25/05/22
Hemelvaartsdag + brugdag                               –                                  donderdag 26/05/22 en vrijdag 27/05/22
Pinksteren                                                           –                                  maandag 6/06/22
Schoolreis kleuterschool                                   –                                  dinsdag 14/06/22
Integratiemoment volgend leerjaar                 –                                  woensdag 22/06/22
Schoolreis lagere school                                    –                                  vrijdag 24/06/22
Gericht oudercontact 4 KL + LA                         –                                  maandag 27/06/22
Proclamatie laatstejaars                                    –                                  maandag 27/06/22
Algemeen oudercontact 4 KL + LA                    –                                  dinsdag 28/06/22