Schoolbenodigheden lagere school

Hieronder kan je meer informatie raadplegen in verband met de schoolbenodigdheden voor het schooljaar 2021-2022.

Algemeen:

Handboeken, werkboeken, woordenboeken, schrijf- en knutselmateriaal, kopieën, toegang en gebruik van het digitaal platform Smartschool, … worden door de school gratis aangeboden aan alle kinderen/ouders. Gebruiksmateriaal wordt door de school ter beschikking gesteld. Bij verlies of opzettelijke schade zal dit conform het schoolreglement aangerekend worden.

Een boekentas dient door de ouders zelf worden aangeschaft. Indien u een nieuwe boekentas zou kopen, gelieve dan geen trolley te kiezen maar een boekentas die op de rug kan gedragen worden.

Je eigen pennenzak van thuis meebrengen naar school mag, maar is niet verplicht.

Specifiek voor een bepaald leerjaar en het vak Lichamelijke Opvoeding: