Afspraken corona – Heropstart onderwijs na de paasvakantie

18 apr

Brief NLBrief FRBrief EN

Beste ouder(s)

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts om het basisonderwijs volledig te heropenen na de paasvakantie en 100% contactonderwijs aan te bieden. Wat dit concreet inhoudt kan u hieronder nalezen. U zal merken dat veel van de maatregelen een herhaling zijn van de vorige periode.

Wij zijn uiteraard blij dat we open mogen gaan en de kinderen les kunnen volgen in zo ‘normaal mogelijk omstandigheden’.

Voorzichtigheid blijft geboden, het virus is nog niet weg. We vragen daarom om alle coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven en er mee voor te zorgen het virus zolang mogelijk buiten te schoolmuren en uit jullie eigen gezin te houden. Alleen samen kunnen we dit virus indijken.

Indien u vragen of andere opmerkingen hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

Afspraken corona – Heropstart onderwijs na de paasvakantie

 • Het schooldomein is enkel toegankelijk voor essentiële derden. Dit wil zeggen dat ouders op hun kinderen wachten aan één van onze beide ingangen (Kleemputtenstraat of Molenstraat). Ouders mogen wel het domein/gebouw betreden indien men bv. een afspraak heeft met de klasleerkracht of om iets te brengen dat de leerling thuis vergeten is. Men meldt zich steeds eerst aan via het secretariaat.
 • Warme maaltijden worden opnieuw aangeboden vanaf 19/04, deze worden genuttigd in de refter. Boterhammen worden – zoals sinds begin dit schooljaar – samen met de leerkracht in de klas opgegeten.
 • Activiteiten die het toelaten buiten uit te voeren, worden zoveel mogelijk in openlucht georganiseerd.
  In de klas blijven we inzetten op voldoende ventilatie en verluchten van de ruimte.
 • De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten een mondmasker blijven dragen. Dit omdat men vaststelt dat het virus onder jongeren vooral circuleert vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het maskertje dient gedragen te worden:
  • Binnen in de gebouwen (klas, opvang, …): altijd.
  • Buiten (op de speelplaats, …): enkel wanneer de afstandsregels niet kunnen gerespecteerd worden.

Vergeet niet om je kind dagelijks een nieuw/proper mondmasker mee te geven. Indien het – om welke reden dan ook – niet mogelijk is om uw kind dagelijks een mondmasker te voorzien mag u dit steeds aan de school laten weten. We geven dan uw kind een herbruikbaar mondmasker van de school (dat u wel zelf dagelijks dient te wassen).

 • De leerlingen hoeven niet meer in vakken te spelen. De speelplaats wordt opnieuw volledig opengesteld. We hebben het geluk te beschikken over een groot domein waardoor het mogelijk is voldoende afstand te houden. Kleuters en lagere schoolkinderen spelen uiteraard elk op hun eigen speelplaats. Het spelen op de verschillende terreinen (pannaveld, bewegingsparcours, voetbal, ..) wordt geregeld via een beurtrolsysteem per klasgroep. Dit hangt uit aan de turnzaal van meester Johan.
 • Daguitstappen mogen plaatsvinden, maar onder een strikt protocol. We hebben vorige maand echter al gemerkt dat het heel wat energie en kosten (bus per klas) vergt om een daguitstap (naar bv. een museum) te organiseren. Er zal dus steeds gekeken worden om de activiteit op school te laten doorgaan (digitaal of organisatie komt naar school).
  • Wat valt hier niet onder:
   • Zwemmen
   • Sportactiviteiten, georganiseerd door de gemeente of derden. Deze worden ook zoveel mogelijk buiten of per klasgroep ingericht.
   • Een bezoek aan de bibliotheek, een wandeling in het bos, verkeersactiviteit of andere buitenactiviteiten in eigen gemeente/regio met de eigen klasgroep.
 • Het klasoverschrijdend werken (bv. les in niveaugroepen, leesgroepjes, …) wordt opnieuw opgestart maar dit gaat enkel door met het parallelleerjaar (dus bv. L3A en L3B). Zij vormen samen een klasgroep.
  De leerlingen krijgen ook daar een vaste plaats en de klasopstelling werd geregistreerd in een document.
 • Het CLB blijft een actieve rol hebben bij een coronabesmetting in een klas. Het zijn de artsen van deze organisatie die beslissen welke acties worden toegepast (klas in quarantaine, coronatest voor bepaalde leerlingen, …) en kunnen strengere richtlijnen toepassen wanneer noodzakelijk. Voor de leerlingen van de klas(sen) in quarantaine wordt steeds het afstandsonderwijs opgestart.
 • Onze verhoogde waakzaamheid voor ziektesymptomen blijft behouden. Deze zijn: overmatig hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, verstopte neus, keelpijn, verlies geur- en smaakzin, diarree, … . Indien uw kind op school aanwezig is met 1 (of) meer van bovenstaande klachten zullen wij u telefonisch contacteren.