Ouderbrief: hoogrisicocontacten klas L4

05 okt

Lettre en français (programme de traduction): Brief_L4_FR.pdf
Letter in English (translation program): Brief_L4_EN.pdf

Beste ouder(s)

Ik kreeg deze namiddag de melding dat een leerling uit de klas van uw zoon/dochter positief is getest op COVID-19.

Gezien deze melding werd onze COVID-procedure opgestart. Er is tussen onze school, de CLB-arts en de crisiscel van onze Scholengroep contact geweest.

Het CLB heeft een contactonderzoek uitgevoerd en stelt vast dat er hoogrisicocontacten hebben plaatsgevonden. Uw kind valt onder deze categorie. Deze mail is dus voor u van toepassing.

De arts heeft beslist dat een aantal leerlingen in quarantaine moeten tot maandag 22/02/21 en getest worden. 

Aanvullende informatie:

  • Uw kind dient zich 2x te laten testen (1ste keer zo snel mogelijk, bij voorkeur op 15/02 en een 2de keer op 19/02). U ontvangt deze testcodes via SMS van het CLB. De eerste code zal u nog deze avond ontvangen. Indien dit niet het geval is, neem dan zo snel mogelijk contact op. U kan de test laten uitvoeren in een testcentrum of bij de huisdokter.
  • Indien de 2de testuitslag negatief is voor het einde van de krokusvakantie, mag uw kind op maandag 22/02/21 al terug naar school en vervalt de quarantaineperiode. Hou wel rekening met de richtlijnen in de begeleidende brief van het CLB (zie hieronder).
  • Het CLB stelde een uitgebreide brief op met meer informatie omtrent de te volgen stappen. Deze kan u hier downloaden: Informatie_bij_hoogrisicocontact_-_lager_L4.pdf.
  • Gezien de krokusvakantie is de klas sowieso gesloten. De overheid voorziet wel in een extra maatregel ‘verlof wegens overmacht’ in deze uitzonderlijke situaties. U vindt de nodige attesten voor uw werkgever hier: 14022021_Attestation_Corona_fermeture_NL.pdf en Algemeen_attest_(gedeeltelijke)_sluiting_L4.pdf .

Indien u zich toch zorgen maakt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school via het nummer 053/46.33.00 of directie@debij.be. U kan ook steeds terecht met uw vragen over dit bericht bij de CLB-arts via artsen@clbaalst.be of 053/60.32.80.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! basisschool De Bij