UPDATE 8/05: heropstart onderwijs, noodopvang en afstandsleren vanaf 15 mei 2020

08 mei

Download hier de brief in PDF-formaat: download NL
Lettre en français (programme de traduction): download FR
Letter in English (translation program): download EN

Onderwerp: heropstart onderwijs, noodopvang en afstandsleren vanaf 15 mei 2020

Beste ouder(s)

Via deze brief breng ik u op de hoogte van de regeling die onze school zal hanteren vanaf vrijdag 15 mei 2020 voor de organisatie van onze noodopvang en de heropstart van het 1ste, 2de en 6de leerjaar.

De kleuterschool (instapklas, 1ste, 2de en 3de kleuterklas) en het 3de, 4de en 5de leerjaar mogen nog niet opstarten. Zij kunnen dus helaas nog niet naar school komen om de lessen te volgen. Ook voor hen kan u hieronder de nodige regeling vinden.

De manier waarop de school de komende periode zal evalueren (voor alle klassen) en verdere organisatorische afspraken ontvangt u via een mededeling begin volgende week.

Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Namens het schoolteam van GO! Basisschool De Bij.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

 

– Heropstart 1ste, 2de en 6de leerjaar

 • Vanaf vrijdag 15 mei mogen wij opnieuw starten met het aanbieden van onderwijs voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar. Onze school zal hier maximaal gebruik van maken. Voor het 1ste en 2de leerjaar zullen we 4 volledige dagen les organiseren. Het 6de leerjaar krijgt 2 volledige dagen les per week. We vragen aan u als ouder om vertrouwen te hebben in de genomen veiligheids- en hygiënemaatregelen. Laat de resterende lesweken geen verloren weken zijn. Uw kind krijgt nog de unieke kans om naar school te komen en het schooljaar enigszins ‘normaal’ af te sluiten.
 • Op vrijdag 15 mei starten we met het 1ste en 2de leerjaar. Vanaf maandag 18 mei wordt ook het 6de leerjaar opgestart. Dit maakt de volgende planning:
  • Vrijdag 15 mei: 1ste en 2de leerjaar
  • Maandag 18 mei: 1ste, 2de en 6de leerjaar
  • Dinsdag 19 mei: 1ste, 2de en 6de leerjaar
  • Woensdag 20 mei: geen school
  • Donderdag 21 en Vrijdag 22 mei: Hemelvaart + brugdag
  • Maandag 25 mei: 1ste, 2de en 6de leerjaar
  • Dinsdag 26 mei: 1ste en 2de leerjaar
  • Woensdag 27 mei: geen school
  • Donderdag 28 mei: 1ste, 2de en 6de leerjaar
  • Vrijdag 29 mei: 1ste en 2de leerjaar
 • Lesuren waarop de leerjaren starten en eindigen verlopen gespreid:
  • L6: start om 8u10 – einde schooldag om 15u00
  • L2: start om 8u20 – einde schooldag om 15u10
  • L1: start om 8u30 – einde schooldag om 15u20
 • Bij aankomst (vanaf ten vroegste 8 uur) gaan de kinderen direct naar de klas/bubbel (zie hieronder). Zij doen dit alleen. Er is telkens opvang in de klas door de leerkracht vanaf 8 uur.
 • De overheid vraagt om contactbubbels te creëren en deze zo goed mogelijk intact te houden. Een bubbel bestaat uit de leerlingen van een bepaald leerjaar en enkele leerkrachten. Een contactbubbel heeft eigen lokalen, een eigen deel van de speelplaats en komt zo weinig mogelijk tot niet in contact met andere bubbels. Deze werden opgedeeld als volgt:
  • BUBBEL 1: gang K2/K3/L1 – 1ste leerjaar: juf Lies, juf Marina, juf Nadine, juf Saskia en juf Jana.
  • BUBBEL 2: gang L2/L3/L4 – 2de leerjaar: juf Shari, juf Katrien, juf Mieke, juf Inge en juf Claudia.
  • BUBBEL 3: gang lokalen L5/L6 – 6de leerjaar: juf Elisa, juf Ann, Juf Els en juf Shana.

Binnen een contactbubbel creëren we lesbubbels. Je kind zal dus doorheen de dag in een klas zitten met maximum 12 medeleerlingen van hetzelfde leerjaar en 1 leerkracht. Ook het middageten zal in de klas/lesbubbel gebeuren. Op deze manier kunnen we de social distancing maximaal respecteren en iedereen recht geven op voldoende ruimte.

 • We vragen om aan uw kind een zakdoekendoos en katoenen handdoek mee te geven wanneer zij naar school komen.
 • Het gebruik van de voor- en naopvang blijft behouden (tarief: 1,15 euro per begonnen half uur). De uren zijn als volgt:
  • Vooropvang: 7u00 tot 8u00
  • Naopvang: 15u30 tot 17u30
  • Op woensdag naopvang: 12u00 tot 14u00
 • Indien u gebruik maakt van de voor- of naopvang tijdens de lesdagen dient u hiervoor op voorhand in te schrijven via volgend formulier: https://forms.gle/3jWURaTVKZFBfjQ9ADit formulier is beschikbaar tot zondag 10/05/2020. Wanneer uw inschrijving verwerkt is, ontvangst u een SMS als bevestiging.

Opgelet! Dit formulier is enkel voor de leerjaren die starten vanaf 15/05 (1ste, 2de en 6de leerjaar). Daarnaast kan u via dit formulier ook aangeven of u op de andere dagen, dat er geen les is, gebruik wenst te maken van de dagopvang. Indien u dit kan vermijden raden wij dit zeker aan. Kinderen die les mogen volgen zullen in de dagopvang op deze momenten samenzitten met kinderen uit andere leerjaren waardoor de contactbubbel doorbroken wordt.

 • Aangezien de leerlingen de kans krijgen om naar school te komen stopt het afstandsonderwijs (pré-teaching) voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar*. De leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar krijgen geen huiswerk meer mee na een schooldag. Op deze manier proberen we u als ouder ook wat te ontlasten van de pedagogische taak om na schooltijd hiermee nog bezig te zijn.

Het 6de leerjaar krijgt na de lesdagen op school (maandag en donderdag) huiswerk mee om zelfstandig te verwerken op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dit huiswerk moeten zij steeds op de eerstvolgende lesdag meebrengen naar school en zal deel uitmaken van de lesactiviteiten die dag.

*Uitzondering: leerlingen die tot de risicogroep behoren en niet naar school mogen komen. Zie berichtgeving CLB op Smartschool van woensdag 6/05/2020.

 

– Afstandsonderwijs kleuterschool, 3de, 4de en 5de leerjaar

 • Voor de 1ste en 2de kleuterklas stopt de pré-teaching en het aanbieden van werkbundels. Het onderwijzend personeel zal maximaal ingezet worden om de andere leerjaren te ondersteunen of dagopvang te organiseren. De juffen gaan wel nog wekelijks online via Smartschool-live om een gesprekje en activiteit te doen met de kindjes. Daarnaast blijven zij ook beschikbaar voor vragen.
 • Voor de 3de kleuterklas en het 3de, 4de en 5de leerjaar blijft het afstandsonderwijs (via pré-teaching) behouden. De live-sessies via Smartschool zullen verhoogd worden. Instructies bij werkblaadjes/oefeningen zullen vooral via de computer gegeven worden. Een planning ontvangt u volgende week.

 

– Noodopvang overdag (voor de leerjaren die niet mogen starten vanaf 15/05)

 • Conform de veiligheidsrichtlijnen bepaald door Onderwijs Vlaanderen kunnen wij per dag nog de volgende leerlingenaantallen opvangen (bovenop de opstart van het 1ste, 2de en 6de leerjaar) in een afzonderlijke contactbubbel:
  • Kleuterschool: 30 leerlingen/dag – opvanglocatie: kleuterblok K0/1
  • Lagere school: 50 leerlingen/dag – opvanglocatie: schoolrefter
 • Hou rekening met de volgende aandachtspunten en voorwaarden:
  • Indien u meerdere kinderen heeft in uw gezin dient u hen elk afzonderlijk in te schrijven.
  • We voorzien enkel opvang voor mensen die moeten werken en echt geen andere mogelijkheid hebben om hun kind(eren) op te vangen. Bij gerede twijfel kan de school een attest vragen van uw werkgever.
  • De dagopvang wordt gratis georganiseerd. Indien u gebruik maakt van de voor- en naopvang is dit zoals steeds betalend.

Uw kind inschrijven voor de dagopvang kan via het volgend formulier: https://forms.gle/N21EhureYeFGJAtEADit formulier is beschikbaar tot zondag 10/05/2020. Wanneer uw inschrijving verwerkt is, ontvangst u een SMS als bevestiging.

 We vragen nog eens met aandrang de opvang beschikbaar te laten voor ouders die geen alternatief hebben. Wanneer de vraag het aanbod overstijgt zal de opvang niet meer veilig kunnen verlopen en bijgevolg moeten sluiten.

 • Tijdens de dagopvang zijn de activiteiten beperkt. De toezichthoudende leerkrachten zullen zich vooral inzetten op het maken van de werkbundel (pré-teaching). Groeps- en of spelactiviteiten, e.d. kunnen gezien de richtlijnen niet. Er zal op regelmatige basis een speelpauze aangeboden worden.
 • Indien uw kind naar de dagopvang komt, vragen we om de volgende materialen mee te geven:
  • De papieren lesbundel (indien deze thuis ligt of u die zelf afgedrukt heeft).
  • Een zakdoekendoos of voldoende pakjes papieren zakdoeken.
  • Een katoenen handdoek.
  • Een speelgoedzak (enkel dagopvang lager).

 

– Hygiëne- en veiligheidsregels

 • Ieder personeelslid op onze school zal een mondmasker of faceshield dragen gedurende de schooldag. Deze maatregel wordt ook uitgebreid voor de leerlingen die naar school komen en dient enkel gedragen te worden op momenten dat de social distancing mogelijks niet optimaal kan gegarandeerd worden (bv. op de speelplaats, in de gang, ….). Dit is een extra voorzorgsmaatregel die we nemen bovenop de contactbubbels.
 • Via een mama van onze school werd er voor elk kind en personeelslid een herbruikbaar mondmasker gemaakt. De ouders uit klas L1, L2 en L6 kunnen voor hun kind een masker afhalen vanaf maandag 11/05/2020. Dit dient gedragen te worden wanneer men het schooldomein betreedt en dagelijks gewassen te worden op 60 graden.
 • Ouders krijgen geen toegang tot de schoolgebouwen. We vragen hen te wachten aan de volgende locaties:
  • Ingang Kleemputtenstraat – Kleuterblok K0/1
  • Ingang Molenstraat – Poortje/parking
 • Wie kinderen brengt/ophaalt draagt ook steeds een mondmasker en respecteert de afstand van 1,5 meter.
 • Wie toch de school moet betreden (bv. na afspraak met een personeelslid) gaat steeds naar het leerlingensecretariaat (via kleuterturnzaal). Dit is de enige toegang voor ouders.
 • Bij elk kind wordt ’s ochtends de temperatuur gemeten. Wie ziek wordt op school (of zo naar school komt), kinderen met een verhoogde lichaamstemperatuur of kinderen die ziektesymptomen vertonen (steeds hoesten/niezen/snuiten/…) worden in afzondering geplaatst. Ouders worden opgebeld met de expliciete vraag zich aan te melden bij de huisarts.
 • Als uw kind ziek is, stuur het dan niet naar school. Dit ter bescherming van medeleerling en personeelsleden.
 • Handhygiëne vormt één van de belangrijkste basisregels ter bescherming van iedereen. Wanneer uw kind naar school komt zal minstens op de volgende momenten (in kleine groepjes) de handen gewassen worden:
  • Bij het betreden van de school (start van de schooldag).
  • Binnenkomen van de klas na een speeltijd.
  • Een toiletbezoek.
  • Voor het middageten.
  • Voor het verlaten van de school.
  • Na het hoesten of niezen.
 • Het onderhoudspersoneel van de school wordt maximaal ingeschakeld. Zij zullen meermaals per dag het sanitair, deurklinken, … reinigen. Ook worden dagelijks de lokalen waar leerlingen/leerkrachten aanwezig geweest zijn gereinigd en ontsmet.
 • Alle speeltoestellen worden op vraag van de preventieadviseur afgesloten. Men zal dus geen gebruik kunnen maken van bv. de pannakooi, glijbaan, … tijdens de speeltijd. Dit om herhaaldelijke aanraking, e.d. zoveel mogelijk tegen te gaan.
 • Per groep werd een contactbubbel gemaakt (zie informatie hierboven). Hieronder kan u visueel de locaties zien waar de leerlingen naartoe moeten: