Doorstroming

Overgang naar het Secundair Onderwijs

Samen met je zoon of dochter sta je voor een belangrijke keuze. Het Secundair Onderwijs wenkt. Het is belangrijk dat je kind optimale kansen krijg en zich in positieve zin verder kan ontwikkelen.

Zowel de kleuter- als lagere afdeling zijn gekend voor hun familiale karakter, waar alle kinderen heel wat kansen en uitdagingen krijgen. Hierdoor is de overgang vaak een grote stap. Je kind krijgt niet langer les van 1 juf of meester maar van een tiental leerkrachten, elk gespecialiseerd in een bepaald vakgebied.

Op onze campus is een middenschool (eerste en tweede middelbaar onderwijs, A- en B- stroom) gesitueerd, nl. een afdeling van het GO! Atheneum Denderleeuw.

Een school waar we nauwe samenwerkingsverbanden mee hebben. De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar nemen in de loop van het jaar deel aan integratiedagen (project Techniek,doedag, STEMdag, …). Tijdens deze momenten wonen zij enkele lessen bij in het secundair onderwijs om de overgang vlot te laten verlopen en kennis te maken met de diverse studierichtingen en keuzeopties.

Extra informatie kan u alvast vinden op de website van de school: www.atheneumdenderleeuw.be.