Schoolsportdag L1 tot L6 – 26/04/21

19 apr

Download de ouderbrief hier: Brief schoolsportdag lager L1-L6

Op vrijdag 23 april organiseert de sportdienst van gemeente Liedekerke een schoolsportdag voor GO! Basisschool De Bij.

De leerlingen krijgen doorheen de dag 8 sportactiviteiten die begeleid worden door medewerkers van een externe organisatie. De activiteiten zijn steeds aangepast aan de leeftijd van het kind. De sporten die zullen aangeboden worden zijn: voetbal, dans, springkastelen, trefbal, basketbal, trek- en duwspelen, mini-tennis, minigolf, handbal, mountainbike, baseball en hockey.

Concreet:

  • De schoolsportdag gaat door in Sporthal Heuvelkouter (Sportlaan 3, 1770 Liedekerke). Onze school zal als enige aanwezig zijn. De sportactiviteiten gaan door per klas en in openlucht.
  • De activiteiten gaan door volgens de normale schooluren (8u25 tot 15u10).
  • Kinderen dragen meteen hun sportkledij (T-shirt van de school, korte of lange broek en sportschoenen).
  • Voorzie een tas met daarin: reservekledij- en schoenen, jas, water, tussendoortje en middageten. è Zorg dat ieder onderdeel voorzien is van een naam of initialen zodat ze bij verlies of onduidelijkheden makkelijk terug te geven zijn.
  • Er zijn die dag geen warme maaltijden. Deze zullen in mindering gebracht worden op de schoolfactuur.
  • Voor deze activiteit mag u uw kind die dag uitzonderlijk afzetten en ophalen op de sportlocatie zelf.

Mag ik u vragen onderstaand strookje in te vullen en tegen ten laatste donderdag 22/04 terug te bezorgen aan de klasleerkracht.

  • Er is – net zoals op school – ’s ochtends toezicht voorzien aan de sporthal vanaf 8u10 en ’s avonds tot 15u20. Kinderen die na 15u20 nog aanwezig zijn worden meegenomen naar school en gaan daar naar de opvang.

 

Onderstaand strookje terug te bezorgen aan de klasleerkracht tegen ten laatste donderdag 22/04/2021.            

Ondergetekende, ouder van …………………………………………………………………… (naam leerling) uit de klas …………… verklaart hierbij dat zijn/haar kind op de schoolsportdag van vrijdag 23 april 2021 op de onderstaande manier de verplaatsing zal uitvoeren:

  • ’s Ochtends – begin schooldag:

o Ik zet mijn kind af aan de Sporthal Heuvelkouter (toezicht vanaf 8u10).

o Ik zet mijn kind op school af. De school zal voorzien in het vervoer van mijn kind.

  • ’s Avonds – einde schooldag:

o Ik haal mijn kind af aan de Sporthal Heuvelkouter (afhalen van 15u00 tot 15u20).

o Ik haal mijn kind op school af. De school zal voorzien in het vervoer van mijn kind. Uw kind afhalen in de naschoolse opvang is mogelijk vanaf 15u30.

Datum ………/………/2021

Handtekening + naam ouder(s)