Schoolorganisatie vanaf paasvakantie

18 apr

Brief NLBrief FRBrief EN

Beste ouder(s)

Hieronder kan u informatie vinden in verband met de schoolorganisatie vanaf de paasvakantie.

Lenterapport DW3 + gericht oudercontact

Zoals reeds in een vorige ouderbrief werd meegedeeld is het lenterapport DW3 (lager) en het oudercontact (kleuter + lager) verplaatst naar de week van 26 tot 29 april 2021.

Aangezien het gaat om een gericht oudercontact zal er gewerkt worden met 2 soorten brieven.

U ontvangt begin volgende week van de klasleerkracht deze brief. Die kan de volgende informatie bevatten:

 • Brief 1: de schoolresultaten van uw kind zijn goed en er zijn geen noemenswaardige bezorgdheden op dit moment. Er hoeft dus geen oudercontact plaats te vinden. Indien u toch een oudercontact wenst zal u uiteraard wel de kans krijgen een afspraak te maken.
 • Brief 2: de schoolresultaten van uw kind zijn niet goed en/of er zijn bezorgdheden opgemerkt die samen moeten besproken worden om de nodige bijsturingen en acties voor uw kind op te stellen. U zal worden uitgenodigd voor een oudercontact.

Uitstappen – Activiteiten – Andere bijzondere data

 • Donderdag 22/04/21: schoolzwemmen L5B en L6B
 • Vrijdag 23/04/21: schoolsportdag L1 tot L6*
 • Donderdag 29/04/21: schoolzwemmen L5A en L6A
 • Donderdag 29/04/21: lenterapport (DW3) voor lager + gericht oudercontact (kleuter + lager) *
 • Donderdag 06/05/21: schoolzwemmen L5B en L6B
 • Woensdag 12/05/21: pedagogische studiedag (school gesloten en geen opvang)
 • Donderdag 13/05/21 en vrijdag 14/05/21: O.L.H. Hemelvaart + brugdag (school gesloten en geen opvang)
 • Vrijdag 21/05/21: schoolfotograaf klasfoto*
 • Maandag 24/05/21: pinkstermaandag (school gesloten en geen opvang)
 • Woensdag 23/06/21: integratie- en kennismakingsmoment volgend leerjaar*
 • Vrijdag 25/06/21: schoolreis kleuter en lager (gaat door op school) *
 • Maandag 28/06/21: proclamatie L6 – laatstejaars*
 • Maandag 28/06/21: gericht oudercontact kleuter + lager*
 • Dinsdag 29/06/21: algemeen oudercontact kleuter + lager*
 • Woensdag 30/06/21: afhalen zomerrapport (DW4) lager*

 *Voor deze activiteiten volgt er nog een afzonderlijke ouderbrief.

Schoolfeest en schoolreis

 • Schoolfeest

Het schoolfeest staat normaal gepland op zaterdag 29/05/2021. We moeten ons geen illusies maken dat tegen die periode dergelijke activiteiten al zullen mogen plaatsvinden.

De leerkrachten en werkgroep feest hebben daarom gekozen voor een alternatieve activiteit. Iedere klas zal een optreden inoefenen (toneel, dansje, zingen, …) en dit in de week van het schoolfeest 24 mei aan elkaar brengen op de speelplaats.

Voor de ouders zal dit gefilmd worden  en nadien verspreid worden via alle kanalen zodat jullie op deze manier toch het schoolfeest een beetje virtueel hebben meegemaakt.

 • Schoolreis

Gezien de huidige gezondheidscrisis is ervoor gekozen om de schoolreis dit jaar op school zelf te laten doorgaan. Er worden heel wat toffe activiteiten voorzien om er samen met de kinderen een heel fijne dag van te maken! Wat? Die verrassing houden we graag nog even geheim tot dan! 😉

Speelgoed op vrijdag

Op vrijdag mogen de leerlingen een speelgoedje meebrengen van thuis waarmee ze dan ook tijdens de pauzes of een vrij moment (alleen of met elkaar) mee mogen spelen op school. Een activiteit die al vele jaren vrij probleemloos verloopt.

We hebben echter de weken voor de paasvakantie gemerkt dat er in verscheidene klassen telkens heel wat ruzie is om Pokémonkaarten. Deze worden van elkaar afgenomen omdat men jaloers is, raken verloren of worden geruild tegen een kaart met ‘mindere waarde’. Dit met alle gevolgen van dien.

Er is daarom besloten dat er geen Pokémonkaarten meer mogen meegebracht worden naar school.

Deze kaarten kosten heel wat geld voor de ouders en blijven beter thuis waar er mee gespeeld wordt in een gecontroleerde omgeving.