Leerlingenraad

De leerlingenraad op onze school bestaat uit 1 vertegenwoordiger uit elke klas van het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.

Ze plannen, stellen vragen, wisselen ideeën uit en doen voorstellen die het schoolleven op De Bij nog aangenamer kunnen maken. Ze vergaderen maandelijks met juf Katrien (L2B) en juf Sharon (zorg).

Inspraak kan door elke leerling via de ideeënbus waarbij alle leerlingen hun voorstellen kunnen opschrijven. Deze worden besproken tijdens de leerlingenraad.

Leerlingen participeren zo daadwerkelijk aan het schoolleven. Hun ideeën nemen we au sérieux. Hun vragen krijgen een eerlijk antwoord. Hun voorstellen nemen we mee naar de teamvergadering.