Ouderbrief: laagrisicocontacten klas L4A

21 mrt

Beste ouder(s)

Via deze brief laat ik u weten dat een leerling uit de klas L4A positief werd getest op COVID-19. De betrokken leerling was op 20/04/2021 het laatst op school. De testuitslag was ‘zeer licht positief‘. Toch willen we u alvast op de hoogte brengen.

De CLB-arts heeft een contactonderzoek uitgevoerd. Je kind heeft een laagrisicocontact gehad met de leerling die corona heeft.

Concreet wil dit dus zeggen:

  • Uw kind hoeft niet getest te worden. De ouders van leerlingen die wel een hoogrisicocontact gehad hebben werden reeds op de hoogte gebracht en moeten in quarantaine met testing.
  • Ongerustheid is niet nodig maar wees wel waakzaam.
  • Alle regels zoals afstand houden, contacten beperken en handhygiëne moeten wel strikt opgevolgd worden. Het CLB heeft een begeleidende brief opgesteld met meer informatie bij laagrisicocontact. Deze kan u hier downloaden: Informatie_bij_laagrisicocontact_-_lager_L4A.
  • Volg de eigen gezondheid en die van je gezinsleden goed op. Indien uw kind (of iemand binnen het gezin) toch ziektesymptomen heeft/krijgt, hou je hem/haar thuis en contacteer je onmiddelijk de huisarts. Breng ook achteraf de school in kennis.
  • Indien wij de komende dagen merken dat een kind zich niet goed voelt of bepaalde ziektesymptomen heeft, zullen wij de betrokken ouders meteen in kennis stellen en vragen een arts te consulteren.

Meer informatie nodig?

Indien u zich toch zorgen maakt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school via het nummer 053/46.33.00 of directie@debij.be. U kan ook steeds terecht met uw vragen over dit bericht bij de CLB-arts via artsen@clbaalst.be of 053/60.32.80.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij