Ouderbrief corona-afwezigheden-afstandsonderwijs

21 jan

BRIEF NLBRIEF FRBRIEF EN

Beste ouder(s)

Graag licht ik je in over onderstaande items.

Doorgeven afwezigheden

Als je kind afwezig is vragen we de school tijdig op de hoogte te brengen (liefst voor de start van de schooldag om 8u25).

Je kan de afwezigheid laten weten via één van de volgende mogelijkheden:

  • Telefonisch* via het nummer 053/46.33.00.
  • Op het e-mailadres van de school: info@debij.be.
  • Via een bericht op het online platform Smartschool naar de klasleerkracht.
  • Door een SMS te sturen naar ons systeem op het nummer 0493/09.68.71.

*We krijgen momenteel veel telefoontjes. Het kan dus zijn dat je nog eens extra moet proberen bellen vooraleer we je oproep kunnen beantwoorden.

Quarantaine door corona

Het coronavirus slaat momenteel hard toe in onze samenleving door het hoge aantal besmettingen wat zorgt voor heel wat positieve testen en/of verplichte quarantaines. Gelukkig stellen we vast dat het virus momenteel niet ernstig ziek maakt.

Ook op onze school zitten heel wat leerlingen thuis omdat er binnen het gezin één of meerdere personen positief getest zijn.

We vinden dit ontzettend vervelend voor de kinderen want zij kunnen niet naar school waardoor planningen, lessen en structuren in de war raken. Ook voor jullie als ouder(s) beseffen we dat het niet makkelijk is om alles thuis te organiseren. Het is helaas nog een moeilijke periode waar we door moeten en we hopen dat de richtlijnen in de nabije toekomst nog wijzigen waardoor alles terug wat ‘normaler’ wordt in de samenleving.

Door de vele quarantaines is het voor de leerkrachten niet altijd mogelijk om voldoende huiswerk voor thuis te voorzien én ook de leerlingen in de klas te onderwijzen. Er zal dus steeds bekeken worden wat mogelijk is om iets voor afstandsleren te voorzien. Lukt dit niet, dan zal dit ook meegedeeld worden. We bekijken zeker intern verder welke zorg we kunnen bieden om de kinderen bij te werken van zodra ze uit quarantaine komen.

Gericht oudercontact 3/2/2022

Door de vele afwezigen kunnen niet alle kinderen optimaal de nodige eindtoetsen voor het rapport afleggen of hebben ze nog bepaalde leerstof niet gezien. Voor sommige kinderen in de lagere school zal het rapport dan ook iets later meegedeeld worden van zodra alles correct werd afgenomen. Op deze manier willen we een zo objectief rapportcijfer meegeven.

Het oudercontact is omwille van de huidige richtlijnen een gericht oudercontact. Enkel wanneer u uitgenodigd wordt dient u fysiek naar school te komen om de resultaten te bespreken.

Bij ouders die geen uitnodiging ontvangen zijn we van mening dat de resultaten goed zijn en er geen noemenswaardige bezorgdheden zijn. Wens je toch als ouder de leerkracht te spreken zal je alsnog een afspraak kunnen maken met de klasleerkracht. Meer informatie via een ouderbrief hierover volgt nog.

Vaccinatie corona

We krijgen toch heel wat bezorgde vragen inzake het vaccineren van een coronavaccin op school. Ik deel via deze weg nogmaals mee dat wij (de school noch het CLB) op school GEEN coronavaccins plaatsen en dit ook niet van plan zijn.

Als ouder zal je een uitnodiging ontvangen van het vaccinatiecentrum. Het is jouw beslissing als ouder om hier in toe te stemmen of dit te weigeren.

We roepen wel op om de vaste gratis inentingen door het CLB van vaccins voor ernstige ziektes uit het verleden niet te weigeren. Dit gaat voor het basisonderwijs over:

  • 1e leerjaar – 6 jaar: polio, difterie, tetanus, kinkhoest.
  • 5e leerjaar – 10 jaar: mazelen, bof, rode hond.

Ook hiervoor zal je van het CLB een uitnodiging met toestemmingsformulier ontvangen. Dit wordt steeds meegegeven in de boekentas.