Oudermededeling: week van de mobiliteit en strapdag

11 sept

Download hier de brief voor de KLEUTERSCHOOL in PDF-formaat: Brief_strapdag_KLEUTER_week_van_de_mobiliteit
Download hier de brief voor de LAGERE SCHOOL in PDF-formaat: Brief_strapdag_LAGER_week_van_de_mobiliteit

 

Brief KLEUTERSCHOOL:

 

Brief LAGERE SCHOOL: