Nieuwe coronarichtlijnen tot de paasvakantie

22 mrt

Brief NLLettre FRLetter EN

Beste ouder(s)

Gisteren kondigden de ministers van onderwijs (van de deelstaten) extra veiligheidsmaatregelen aan om de komende 2 weken tot aan de paasvakantie het risico op besmettingen maximaal te beperken.

Hieronder kan u de genomen maatregelen vinden met telkens een verduidelijking per onderdeel.

Deze komen bovenop de bestaande maatregelen die reeds van toepassing waren.

Indien u vragen of bezorgdheden heeft kan u ons altijd contacteren via Smartschool, e-mail (directie@debij.be) of telefonisch (053/46.33.00).

Alvast bedankt voor uw begrip en flexibiliteit. We begrijpen zeker en vast dat dit opnieuw van iedereen de nodige inspanningen vraagt.

Namens het schoolteam ‘De Bij’.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

—————————————————-

– Wijziging rapportperiode 3 + oudercontact –

Gezien de huidige epidemiologische situatie is het raadzaam om momenteel geen oudercontacten te laten plaatsvinden (en dus ook geen fysieke zorgcontacten). We verplaatsen daarom rapportperiode 3 (lager) en het oudercontact (kleuter + lager) naar een latere periode. We beseffen dat het de komende 2 weken voor zowel ouders als personeel een uitdaging zal zijn om organisatorisch alles rond te krijgen. Op deze manier bieden we graag wat ademruimte aan iedereen.

Rapport 3 + het gericht oudercontact zal plaatsvinden in de week van 26 tot 29 april 2021.

– Sluiting schoolrestaurant + eten in de klas –

 • Het schoolrestaurant wordt gesloten. Er zal dus geen warm eten meer worden aangeboden. Ouders van wie de kinderen warm eten zullen de komende maaltijden niet worden aangerekend.
  Denk er dus aan uw kind vanaf dinsdag 23/03/2021 tot aan de paasvakantie ’s middags boterhammen mee te geven.
 • Kinderen dienen in de klas of in open lucht met hun leerkracht te eten. Dit was op onze school reeds het geval en blijft gewoon behouden.

– Mondmaskers op school –

Gezien de vele vragen die er komen vanuit ouders werd er op schoolniveau een standpunt ingenomen wat betreft mondmaskers tot aan de paasvakantie.

 • Kleuterafdeling: geen verplichting, ook niet nodig eentje mee te hebben in de boekentas.
 • 1ste graad: geen verplichting, maar wel graag een mondmasker in plastiek zakje meegeven in de boekentas indien het noodzakelijk is.
 • 2de graad: geen verplichting, maar wel sterk aanbevolen te dragen. We vragen ook steeds een mondmasker in een plastiek zakje mee te geven in de boekentas indien het noodzakelijk is.
 • 3de graad: mondmasker verplicht! Zie beslissing Vlaamse overheid.

Indien u zelf wenst dat uw kind een mondmasker draagt op school bent u daar als ouder uiteraard vrij in om te beslissen.

Indien het – om welke reden dan ook – niet mogelijk is om uw kind een mondmasker te voorzien mag u dit steeds aan de school laten weten. We voorzien uw kind dan in een herbruikbaar mondmasker (dat u wel zelf dagelijks dient te wassen).

– Speeltijden gescheiden in klasgroepen –

Net zoals vorig schooljaar zal onze speelplaats opgedeeld worden in vakken zodat de klasgroepen gescheiden kunnen spelen. We hebben het geluk te beschikken over een groot domein waardoor het mogelijk is dit te organiseren. Bij hevig regenweer zal men in de klas bij de juf/meester blijven.

– Les in klasbubbels –

We stoppen tijdelijk met het klasoverschrijdend werken (bv. les in niveaugroepen, leesgroepjes, …) met het paralleljaar. De lessen gaan steeds door met hun eigen klasleerkracht.

– Uitstappen en busvervoer –

Aangezien wij al vrij strenge regels toepassen inzake uitstappen en busvervoer wijzigt er hier heel weinig.

 • Het busvervoer (met eigen schoolbus of externe partners) wordt geschrapt tot aan de paasvakantie. Indien de klasgroep een uitstap doet zal dit te voet of per fiets gebeuren.
 • Uitstappen mogen nog plaatsvinden maar steeds met de eigen klasgroep en in openlucht. De beperkte activiteiten die de komende periode indoor gepland waren (bv. het bibspel in de bibliotheek) worden geannuleerd.
 • Enige uitzondering: het schoolzwemmen voor L5 en L6 mag nog steeds doorgaan. De leerlingen verplaatsen zich te voet of per fiets in hun eigen klasgroep.

– Voor- en naschoolse opvang –

In de voor- en naschoolse opvang gelden strengere richtlijnen tot en met de paasvakantie.

 • We vragen aan alle ouders om enkel gebruik te maken van de opvang wanneer er echt geen andere mogelijkheid is.
 • De opvang voor de kinderen wordt zoveel mogelijk buiten georganiseerd.
 • Bij regenweer gaat de opvang uitzonderlijk binnen door (kleuters en lager in een afzonderlijk gebouw zoals nu al het geval is). Alle kinderen van de lagere school die in de opvang zitten dienen verplicht een mondmasker te dragen.

– Verhoogde waakzaamheid vanaf 1 besmetting in een klas –

 • Vanaf 1 besmetting in een klas, gaat deze klas in quarantaine.

Opgelet! Deze maatregel is enkel van toepassing in gemeenten waar volgens de RAG (Risk Assessment Group) een verhoogde waakzaamheid geldt. Tot nader order valt gemeente Liedekerke hier niet onder.

De bestaande lijst van de gemeenten in kwestie vind je hier. De RAG actualiseert de lijst frequent.

 • Het CLB kan andere, strengere richtlijnen toepassen wanneer het noodzakelijk is door de lokale situatie.
 • Voor de leerlingen van de klas(sen) in quarantaine wordt steeds het afstandsonderwijs opgestart.

– Beperken van contacten tussen volwassenen tot een minimum –

 • Kom ’s ochtends en ’s avonds alleen naar school om uw kind af te halen. Blijf niet babbelen met andere ouders. We begrijpen dat dit sociaal contact belangrijk is maar momenteel laat de situatie dit niet toe.
 • Indien u toch met meerdere volwassenen samenkomt (bv. wachten op je kind) vragen we steeds minimum 1,5 meter afstand te houden.
 • Is je kind afwezig geef je dit door via Smartschool, telefonisch (053/46.33.35) of via SMS (0493/09.68.71). Kom hiervoor niet langs op school om dit even te melden.
 • Indien je toch moet langskomen op school omdat je kind bv. turnzak of middagmaal vergeten is dan vragen we zoals steeds dit af te zetten op het secretariaat en niet zelf naar de klas te gaan.
 • Het aantal essentiële derden op de school wordt beperkt. Externe diensten (zoals bv. mensen van het ondersteuningsteam) mogen helaas niet langer langskomen op onze school. We bekijken in overleg met de betrokkenen hoe we zelf bepaalde zorg kunnen opvangen.