Nieuwe coronamaatregelen vanaf 8/11/21

28 okt

Gisteren kwam het onderwijsveld (minister, koepels, vakbonden, experts, …) samen om nieuwe coronamaatregelen af te spreken. Dit met als doel de scholen maximaal en zo normaal mogelijk open te houden en het recht op leren te garanderen.

Mondmaskerplicht lager onderwijs.

 • Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar moeten vanaf 8/11/21 opnieuw een mondmasker dragen op school.
  • Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • De leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). Indien ze zich tussen of dichtbij de leerlingen bevinden is het dragen van een mondmasker wel verplicht.
 • In de andere leerjaren is voorlopig het dragen van een mondmasker niet verplicht. Deze maatregel kan wel ingevoerd worden als lokaal zou blijken (na een risicoanalyse) dat dit nodig is (bv. hoge besmettingscijfers).

Aandacht voor ventilatie

 • Klassen worden maximaal verlucht (deuren/ramen open, ventilatiesystemen). De luchtkwaliteit wordt gemeten via een CO2-toestel. Bij een te hoge waarde wordt er actie ondernomen door de klasleerkracht. Een goede ventilatie is en blijft een effectieve én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken.

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen

 • Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:
  • worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.
  • treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Richtlijnen voor ouders en derden

 • De aanwezigheid van derden en ouders op school blijft beperkt. Enkel wanneer het nodig is (bv. wanneer je een afspraak hebt), mag je het schoolgebouw betreden. Je dient steeds een mondmasker te dragen.
 • Je mag wel nog steeds het schooldomein betreden om op je kind(eren) te wachten. Indien je voldoende afstand houdt en het in buitenlucht is, hoeft er geen mondmasker gedragen te worden. Het blijft wel sterk aanbevolen.