Mededeling: incident met pilletje + afspraken rond medicatie op school

Beste ouder(s)

Mogelijks heeft uw kind gisteren thuis een verhaal verteld van een jongen die op de speelplaats liep met een pilletje.
Hierbij geef ik graag verduidelijking.
Een leerling uit L6 had gisteren een dafalghan mee naar school en liep hiermee tijdens de voormiddagspeeltijd op te scheppen. Dit werd echter al snel opgemerkt door een leerkracht op toezicht en de leerling werd van de speelplaats gehaald, kreeg hiervoor een sanctie conform het schoolreglement en de ouders werden gecontacteerd. De jongen heeft inmiddels door dat zijn ‘grap’ misplaatst en fout was.

De medicatie werd meegebracht van thuis.

Ik deel hierbij nog eens beknopt de afspraken mee omtrent ziekte en het toedienen van medicatie op school (blz. 46 van het schoolreglement).

  • De school dient zelf geen medicatie toe.
  • Bij ziekte van een kind gaan we eerst trachten de ouders te contacteren. Als blijkt dat dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, contacteren we een arts of zelfs eventueel de hulpdiensten.
  • De school dient enkel met toezicht medicatie toe die voorgeschreven door een arts die omwille van medische redenen tijdens de schooluren moet ingenomen worden. Doorgaans is er hierbij ook een attest van een behandelende arts.
  • We vragen om je kind preventief geen medicatie mee te geven als dit niet nodig is. Geef je toch iets mee, licht dan de klasleerkracht en/of het secretariaat in en maak hierover afspraken.
  • Een afwijking kan bij bv. meerdaagse uitstappen (GWP). Je krijgt dan als ouder de kans om dit te vermelden op de medische fiche die wordt meegegeven.

Als er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten
Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij