Inhuldiging BEE-Mobiel #projectMOBI

30 apr

Vandaag werd officieel onze ‘BEE-mobiel’ ingehuldigd.🐝 Klas L3B kreeg de eer om onze verkeersaanhangwagen te ‘openen’. 🤩🥳

👉We stellen vast dat meer en meer kinderen met de fiets naar school komen. Als school oefenen we regelmatig met de kinderen op fietsvaardigheden maar er was een gebrek aan degelijke verkeersmateriaal dat permanent beschikbaar is om dit regelmatig te oefenen. 🤓

ℹ️Fietsvaardigheid is van groot belang in onze samenleving en voor onze kinderen, dit naar mobiliteit en zelfstandigheid. Wanneer de leerlingen meer en beter fietsen, verhoogt hun zelfvertrouwen en kunnen ze zelf- zekerder het verkeer in.

Door (financiële) inspanningen van de school, de werkgroep MOBI en de provincie Vlaams-Brabant gingen we aan de slag met ons eigen mobiliteitsproject en werd er een verkeersaanhangwagen met verkeersmateriaal aangekocht. We beschikken over een groot domein met veel mogelijkheden. Zo kan dit materiaal vlot en mobiel ingezet worden (ook op locaties buiten de school).

#debij1770 #Mobiliteitsproject #verkeerseducatie #Mobi #VlaamsBrabant