UPDATE – Extra coronamaatregelen onderwijs

25 mrt

Brief NLBrief FRBrief EN

Beste ouder(s)

Op woensdag 24/03 besliste het Nationaal Overlegcomité verregaande maatregelen om de stijgende viruscurve tegen te gaan. Nadien zat ook de Vlaams minister van onderwijs samen met alle partijen om afspraken te maken over de praktische organisatie.

Gisteren (25/03) kondigden verscheidene onderwijskoepels, waaronder het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, aan ook de kleuterscholen te zullen sluiten omwille van de vele onduidelijkheden en bezorgdheden.

Vanuit onze maatschappelijke opdracht zullen we wel instaan voor noodopvang voor ouders die geen mogelijkheid hebben hun kind(eren) zelf op te vangen.

Hieronder kan u de genomen maatregelen vinden met telkens een verduidelijking per onderdeel.

Indien u vragen heeft kan u ons altijd contacteren via Smartschool, e-mail (directie@debij.be) of telefonisch (053/46.33.00).

Mijn excuses alvast voor deze wijziging.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

– Sluiting van de kleuter- en lagere school en schorsing van de lessen –

  • Kleuterschool:

Door de laatste beslissing die gisteren werd genomen wordt ook de kleuterschool gesloten in de week van maandag 29/03/21 tot vrijdag 02/04/21.

  • Lagere school:

De lessen in de lagere school (1ste tot 6de leerjaar) worden geschorst. Er zal geen (digitaal) afstandsonderwijs georganiseerd worden van maandag 29/03/21 tot vrijdag 02/04/21. De kinderen krijgen een extra week paasvakantie.

Er zal een werkbundel meegegeven worden met de kinderen. Deze bevat herhalingsoefeningen van de reeds geziene leerstof. Op deze manier trachten we het ‘vergeten’ van de lesstof tegen te gaan zodat we na de paasvakantie meteen de draad kunnen oppikken.

Het maken van deze bundel is niet verplicht maar we hopen dat u als ouder toch mee uw kind aanmoedigt deze te maken. De klasleerkracht is steeds beschikbaar via Smartschool bij vragen.

– Sluitingsattest voor werkgever –

Attest sluiting school – vervroegen paasvakantie van 290321 tot 020421

290321_Attestation_Corona_fermeture_NL

– Noodopvang kleuter- en lagere school –

Onze school zal zelf in noodopvang voorzien voor ouders die moeten werken en geen mogelijkheid hebben hun kind zelf op te vangen. Openingsuren noodopvang: van 7u tot 17u.

Dit is beperkt in aantal (20 plaatsen kleuter en 40 plaatsen lager) en er moet vooraf ingeschreven worden. Indien de limiet bereikt werd zal u merken dat u niet meer kan inschrijven voor deze noodopvang.

U kan inschrijven voor de noodopvang tot en met zondag 28/03/2021 – 8uIndien u tijdens de week toch nog noodopvang zou nodig hebben dient u contact op te nemen met het secretariaat van de school (053/46.33.00).

Het inschrijvingsformulier kan u hier vinden: https://forms.gle/Ys9zYPK8jz6QKoqd7.

– Zorgleerlingen, leerlingen met lesuitval, … –

De sterkte van onze school is dat we streven naar kwaliteitsvol onderwijs op maat van elk kind, ook al heeft dat kind daarbij wat extra ondersteuning of hulp nodig. We laten dan ook deze kinderen volgende week niet vallen!

Ouders van kinderen met extra noden of die de afgelopen lesperiode in quarantaine hebben gezeten met lesuitval tot gevolg, zullen door de klasleerkracht opgebeld worden om volgende week een moment naar school te komen.

Tijdens dit moment zullen deze kinderen in heel kleine groepjes van dezelfde klas extra uitleg/hulp krijgen of worden er lessen ingehaald.

Dit initiatief is steeds vrijblijvend en met toestemming van de ouders. Tijdens dit moment worden ook de veiligheidsrichtlijnen gerespecteerd en vragen we uw kind een mondmaskertje in plastiek zakje mee te geven.

– Het personeel blijft werken! –

Ik vind het belangrijk om te vermelden dat het personeel wel blijft werken. Zo zullen lokalen en ruimtes een grondige onderhoudsbeurt krijgen, klusjes worden uitgevoerd en noodopvang georganiseerd.

De leerkrachten maken van de gelegenheid gebruik om de lessen van het derde trimester te plannen, nieuw didactisch materiaal te ontwikkelen, te vergaderen om de onderwijskwaliteit te verbeteren en plannen te maken voor het aanpakken van de leerachterstand als gevolg van corona.