Coronamaatregelen op school vanaf 1 oktober 2021

30 sep

Brief NLFREN

Beste ouder(s)

Gisteren verscheen er een corona-update voor het onderwijs. Gezien de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen en de lage ziekenhuisopnames met Covid19, heeft de Vlaamse regering beslist om verdere versoepelingen uit te voeren.

Hieronder kan u enkele belangrijke richtlijnen vinden die van toepassing zijn voor onze school.
Dit is op basis van informatie door Onderwijs Vlaanderen, het lokaal scholenoverleg, het CLB en de preventieadviseur.

Aangezien wij als school nog steeds werken met kinderen die niet gevaccineerd zijn, blijven we nog enkele maatregelen toepassen. We vinden het daarnaast belangrijk zo lang mogelijk kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden.

De maatregelen kunnen opnieuw verstrengen op basis van de school- of lokale situatie.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om mij te contacteren.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

Overzicht richtlijnen van 1/10/21

 • Een mondmasker in openlucht en dus buiten de schoolgebouwen (schoolingang, domein, speelplaats, …) is niet meer verplicht voor ouders en leerkrachten. Het blijft wel sterk aanbevolen. We vragen u wel nog steeds het principe van social distancing toe te passen en steeds voldoende afstand te bewaren bij het wachten op uw kind.
 • De gebouwen blijven enkel toegankelijk wanneer het noodzakelijk is. Wanneer u een afspraak heeft met een personeelslid (bv. oudercontact) is een mondmasker wel nog verplicht voor zowel de ouder(s) als het personeelslid. Er zal tijdens het gesprek samen bekeken worden of het voldoende veilig is om het mondmasker even af te zetten (bv. voldoende afstand, plexi-scherm, ruimte is goed geventileerd, …).
 • Ventileren en verluchten blijft de belangrijkste factor om het coronavirus (en andere virussen) tegen te houden. Onze klaslokalen en ruimtes beschikken allemaal over een CO2-meter. Wanneer we vaststellen dat de drempelwaarde overschreden wordt en de luchtkwaliteit niet meer goed is, zal de leerkracht extra ventileren.
 • Regelmatige handhygiëne en/of ontsmetten blijft noodzakelijk om virusverspreiding tegen te gaan (na een speeltijd, voor het eten, …).
 • Quarantaineregel basisonderwijs:
  • Wanneer er in een klas 1 leerling Covid-positief is, worden alle leerlingen en leerkrachten als laagrisicocontact beschouwd. Gedurende 7 dagen geldt een periode van verhoogde waakzaamheid.
  • Wanneer binnen een interval van 7 dagen een tweede geval zich voordoet in dezelfde klas én er een duidelijke link is met de eerste besmetting, dan moet de volledige klas en de leerkracht in quarantaine.
  • Een leerling die op dag 1 van de quarantaine negatief test, mag uit quarantaine. Een leerling die positief test, gaat in isolatie.