Coronamaatregelen onderwijs vanaf maandag 10/01/2022

09 jan

BRIEF NLBRIEF FRBRIEF EN

Beste ouder(s)

Eerst en vooral wens ik jullie namens het voltallig schoolteam het allerbeste voor het nieuwe jaar. Geluk in grote en kleine dingen maar bovenal veel liefde, vreugde en een goede gezondheid.

Afgelopen woensdag zijn er door de Vlaamse- en Federale overheid nieuwe maatregelen genomen of werden bestaande maatregelen verlengd/aangepast. Hieronder kan je nog een overzicht vinden van alle richtlijnen.

Deze maatregelen gelden tot de krokusvakantie. Het wordt absoluut geen makkelijke periode voor geen enkele sector. Ik hoop samen met jullie dat de berichtgevingen over de minder ziekmakende variant Omnikron en een mogelijk keerpunt in februari kloppen en we dan terug kunnen gaan naar een iets normale samenleving.

Alvast bedankt om de maatregelen mee goed op te volgen.

Indien u vragen heeft kan u ons altijd contacteren via Smartschool, e-mail (directie@debij.be) of telefonisch (053/46.33.00).

Met vriendelijke groeten
Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

Overzicht richtlijnen vanaf maandag 10/01/2022

 • De mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar blijft behouden:
  • Dit geldt vanaf het 1ste leerjaar tot het 6de Kinderen met de leeftijd van 6 jaar die in de 3de kleuterklas zitten volgen de regels binnen het kleuteronderwijs en hoeven dit dus niet aan te doen.
  • We vragen aan alle ouders om hun kind een mondmaskertje mee te geven.
  • Als de leerlingen in de klas aan hun bank zitten, er is voldoende afstand en ventilatie (goede CO2-waarde), mag het maskertje af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af als leerlingen intense fysieke contacten kunnen vermijden.
  • Tijdens sportactiviteiten (bv. de LO-les) mag het maskertje af, tenzij de leerling dit zelf wenst op te houden.

Door deze maatregel te verlengen kunnen de klasgenoten bij melding van een besmette leerling als laagrisicocontacten beschouwd worden wanneer zij geen symptomen vertonen. Kleuters worden automatisch beschouwd als laagrisicocontact. Voor beide groepen geldt de quarantainestrategie bij het volgende punt.

 • Aanpassing quarantainestrategie bij leerlingen.
  • Wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn of wanneer er 25% van de klas besmet is binnen een bepaalde periode, gaat de klas meteen in quarantaine voor 5 dagen. Het CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding) zal steeds een contactonderzoek uitvoeren en nagaan of er sprake is van een clusterbesmetting op school. Deze beslissing wordt door de CLB-arts genomen.
 • Hoog-risicocontacten buiten de klas:
  • Wanneer een kind in quarantaine zit omdat er binnen het gezin (of de familiekring) één of meerdere besmettingen zijn, mag de betrokken leerling NIET naar school en dient hij/zij mee in quarantaine te gaan.
  • Wanneer een kind een hoog-risicocontact heeft gehad in bv. een sportclub of jeugdvereniging, dient de leerling ook in quarantaine te gaan maar mag hij/zij WEL naar school gaan als er geen symptomen zijn (keelpijn, hoest, loopneus, ….). 
 • Buitenschoolse activiteiten/uitstappen gaan door.
  • Sport- en zwemactiviteiten en alle andere ééndaagse uitstappen zijn toegelaten conform de geldende regels in de samenleving. Op onze school vinden deze dan ook gewoon plaats. 
 • Klasgroepen worden zoveel mogelijk gescheiden.

Er wordt wel opnieuw klasdoorbrekend gewerkt tussen eenzelfde leerjaar (bv. L1A en L1B). Zij worden beschouwd als klasgroep. We willen op deze manier onze pedagogische visie en werking toch nog blijven verder zetten in functie van het leren van de leerlingen. Andere zaken waarbij gewerkt wordt tussen diverse leerjaren blijven nog steeds geschrapt om zoveel mogelijk vermenging te vermijden.

 • Verhoogde waakzaamheid voor ziektesymptomen
  • De Omnikron-variant maakt momenteel 80% van de besmettingen uit en is moeilijk te onderscheiden van andere verkoudheidsvirussen. We willen er echter voor zorgen dat de school zoveel mogelijk een veilige leer- en werkomgeving is voor de kinderen en personeelsleden.
  • Wanneer uw kind onderstaande klachten heeft zullen wij u telefonisch contacten om hem/haar op te halen van school. Als uw kind bij aanvang van de schooldag dergelijke symptomen heeft dan vragen we hem/haar thuis te houden en indien nodig een arts te raadplegen of een zelftest uit te voeren.
   • Veelvoorkomende symptomen van Omnikron zijn:
    • Pijnlijke keel
    • Verstopte neus
    • Droge hoest
    • Pijn in het lichaam, met name rug- en nekpijn
    • Verhoging of koorts
    • Hoofdpijn
    • Vermoeidheid en hangerig
    • Misselijkheid en diarree
   • Weinig voorkomende symptomen bij Omnikron zijn:
    • Verliezen van reuk en smaak
    • Kortademigheid
 • Leerlingen krijgen nog steeds een vaste plaats. Uiteraard willen we binnen de klasgroep nog steeds de kans geven om gedifferentieerd aan de slag te gaan. De leerkracht houdt een klasopstelling bij wanneer de leerlingen binnen de klas in groepjes werken.
 • Aanwezigheid van derden/externen op school wordt strikt beperkt en enkel toegelaten wanneer ze nodig zijn om de leerplandoelen te bereiken of om te voldoen aan de specifieke zorg voor bepaalde kinderen.
 • Mondmasker voor ouders, personeel, … .
  • Personeelsleden van alle leerjaren in het lager onderwijs dragen ook in de klas een mondmasker wanneer ze geen afstand kunnen houden, dus ook wanneer ze rondlopen. Voor de leerkrachten in het kleuteronderwijs wordt dit sterk aanbevolen.
  • Iedereen die op het schooldomein loopt dient verplicht een mondmasker te dragen (ook in openlucht). We vragen ook steeds het principe van social distancing toe te passen en steeds voldoende afstand (minstens 1,5 meter) te bewaren bij het wachten op uw kind. Je mag dus wel nog steeds aan de gebouwen waar je kind zit wachten.
  • De gebouwen blijven enkel toegankelijk wanneer het noodzakelijk is. Wanneer u een afspraak heeft met een personeelslid of u komt langs op het secretariaat, is eveneens een mondmasker verplicht zowel ouders als personeelsleden.
 • Regelmatige handhygiëne en/of ontsmetten blijven we toepassen om virusverspreiding tegen te gaan (na een speeltijd, voor het eten, …).
 • De voor- en naschoolse opvang blijft open maar enkel voor ouders die het echt nodig hebben voor hun werk of een specifieke situatie. Bij twijfel kan een werkgeversattest gevraagd worden.
  • De kleuters blijven als opvangplek de K0/1-blok hebben.
  • De opvang van de lagere school gaat door in de refter. Daar zitten de leerlingen per klas/bubbel samen aan een tafel OF iedereen afzonderlijk met voldoende afstand van elkaar. De keuze is afhankelijk van het moment en aantallen en wordt gemaakt door de opvangmedewerkers.
 • Warme maaltijden blijven behouden. De kinderen eten echter hun warm eten op per klas/bubbel aan een tafel OF afzonderlijk met voldoende afstand van elkaar. De kinderen die boterhammen eten doen dit nog zoals steeds in de klas bij de juf/meester.
 • Ventileren en verluchten blijft heel belangrijk om het coronavirus (en andere virussen) tegen te houden. Onze klaslokalen en andere ruimtes beschikken allemaal al over een CO2-meter. Wanneer we vaststellen dat de drempelwaarde overschreden wordt en de luchtkwaliteit niet meer goed is, zal de leerkracht extra ventileren of indien nodig even de klas verlaten.
 • Afstandsonderwijs bij quarantaine:
  • Indien uw kind afwezig is door quarantaine/isolatie wordt er intern bekeken of afstandsonderwijs kan opgestart worden en onder welke vorm dit zal gebeuren. Dit wordt samen besproken met de ouders. Indien het niet mogelijk is om dit te organiseren (bv. door teveel afwezigen op school) zullen we dit ook meedelen aan de betrokken ouders.
 • COVID-vaccinatie voor kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar:
  • De overheid en vaccinatiecentra zijn in diverse regio’s bezig met uitrollen van 2 vaccinatiemomenten voor de 5-12 jarigen op school.
  • Voor regio eerstelijnszone AMALO (Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk) waar onze school gelegen is zal er tot nader order geen vaccinatiemoment op de scholen georganiseerd worden. Ouders zullen via het centrum een uitnodiging ontvangen en hebben de vrije keuze om samen met hun kind in een vaccinatiecentrum langs te gaan voor vaccinatie. Mocht deze strategie alsnog wijzigen brengen we je hiervan zeker tijdig op de hoogte.