Coronamaatregelen onderwijs vanaf 22/11/2021

19 nov

BRIEF NLBRIEF FRBRIEF EN

Beste ouder(s)

De snel stijgende coronacijfers, ziektes, overlijdens en druk op ons gezondheidssysteem zorgen er voor dat de Federale overheid en onderwijspartners gisteren hebben beslist extra coronamaatregelen in te voeren.

Deze maatregelen gelden momenteel tot de kerstvakantie.

Ik benadruk ook onze prioritaire doelen met deze maatregelen:

 • Gezondheid primeert! Zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor de kinderen en personeelsleden op de school.
 • Het virus zolang mogelijk buiten de schoolmuren te houden zodat we de school en klassen kunnen open houden. We willen het maximaal aan onderwijs kunnen aanbieden.

Ik vraag dan ook om de onderstaande maatregelen goed op te volgen zodat we samen de coronacurve kunnen doen dalen en opnieuw de maatregelen kunnen versoepelen.

Indien u vragen heeft kan u ons altijd contacteren via Smartschool, e-mail (directie@debij.be) of telefonisch (053/46.33.00).

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

Overzicht richtlijnen vanaf 22/11/2021

 • De mondmaskers in het 5de en 6de leerjaar blijven behouden voor leerlingen en personeel. Mogen wij vragen uw kind steeds een mondmaskertje mee te geven naar school!
  • Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
 • Mondmasker voor ouders, personeel, … .:
  • Iedereen die op het domein/de school loopt dient verplicht een mondmasker te dragen (ook in openlucht). We vragen ook steeds het principe van social distancing toe te passen en steeds voldoende afstand (minstens 1,5 meter) te bewaren bij het wachten op uw kind. Je mag dus wel nog steeds aan de gebouwen waar je kind zit wachten.
 • De gebouwen blijven enkel toegankelijk wanneer het noodzakelijk is. Wanneer u een afspraak heeft met een personeelslid of u komt langs op het secretariaat, is eveneens een mondmasker verplicht zowel ouders als personeelsleden.
 • Ventileren en verluchten blijft heel belangrijk om het coronavirus (en andere virussen) tegen te houden. Onze klaslokalen en andere ruimtes beschikken allemaal al over een CO2-meter. Wanneer we vaststellen dat de drempelwaarde overschreden wordt en de luchtkwaliteit niet meer goed is, zal de leerkracht extra ventileren.
 • Regelmatige handhygiëne en/of ontsmetten blijven we toepassen om virusverspreiding tegen te gaan (na een speeltijd, voor het eten, …).
 • De geplande uitstappen blijven doorgaan. De regels die gelden in de maatschappij worden hier toegepast. Voor de komende weken zijn deze echter beperkt tot zwemmen, uitstap naar de bib, … .
 • De voor- en naschoolse opvang blijft open. We vragen deze enkel te gebruiken wanneer je het nodig hebt (en niet bv. om je kind nog wat te laten spelen met vriendjes). Gezien de huidige situatie willen we de opvang beschikbaar houden voor ouders die dit echt nodig hebben door hun werk.
 • Warme maaltijden blijven behouden. De kinderen die boterhammen eten doen dit nog zoals steeds in de klas bij de juf/meester.
 • Externen op school worden beperkt tot het hoogstnodige. Uiteraard gaan we er voor zorgen dat de Sint en zijn pieten op 4/12 zo coronaproof mogelijk kunnen langskomen.
 • De winterhappening met wandeling van 17/12 zijn we genoodzaakt te annuleren. Dit gezien de strenge maatregelen voor evenementen. Daarnaast hebben we als school een voorbeeldfunctie te vervullen en lijkt het ons geen goed idee – hoe graag we dit ook eens willen – om met veel mensen tegelijkertijd samen te komen en de garantie te blijven bieden dat we de week nadien nog op een goede manier onderwijs kunnen aanbieden.
 • Indien uw kind afwezig is door quarantaine/isolatie wordt er intern bekeken of afstandsonderwijs kan opgestart worden en onder welke vorm dit zal gebeuren. Dit wordt samen besproken met de ouders. Indien het niet mogelijk is dit te installeren (bv. door teveel afwezigen op school) zullen we dit ook meedelen aan de betrokken ouders.
 • Verhoogde waakzaamheid voor ziektesymptomen
  • We willen blijven inzetten op de gezondheid en zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor de kinderen en personeelsleden op de school. Daarnaast willen we maximaal trachten te vermijden dat men ziek naar school komt, het virus verspreidt en anderen het vervolgens mee naar huis nemen.
  • Er blijft dus een verhoogde waakzaamheid gelden voor ziektesymptomen van het coronavirus. Deze symptomen zijn: overmatig hoesten, kortademigheid, vermoeidheid, verstopte neus, keelpijn, verlies geur- en smaakzin, diarree, … . Indien uw kind op school aanwezig is met 1 (of) meer van bovenstaande klachten zullen wij u telefonisch contacteren. Als uw kind bij aanvang van de schooldag dergelijke symptomen heeft dan vragen we hem/haar thuis te houden en indien nodig een arts te raadplegen.