Bevraging noodopvang 20/12 tot 24/12

09 dec

Beste ouder(s)

Het overlegcomité heeft beslist dat de kerstvakantie een week vroeger start voor het basisonderwijs.
Het gaat vanuit virologisch oogpunt om een zogenaamde ‘afkoelingsweek’. Het is de bedoeling dat leerlingen en personeel in die week minder sociale contacten hebben om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. De overheid verwacht daarom dat je de kinderen zoveel mogelijk thuis opvangt.

Met het lokaal bestuur zijn we aan het bekijken om noodopvang in te richten. We vragen daarom om het digitaal formulier hieronder in te vullen. De resultaten worden doorgestuurd naar het gemeentebestuur. Op basis hiervan zal een scholenoverleg worden georganiseerd waarop bekeken wordt hoe en waar er noodopvang zal ingericht worden. We verwachten volgende week woensdag meer informatie te kunnen geven aan de ouders die zich hebben ingeschreven.

Indien je gebruik wenst te maken van de noodopvang wil dit zeggen dat je geen andere mogelijkheid hebt om uw kind(eren) op te vangen. Er kan een werkgeversattest gevraagd worden. We gaan er in eerste instantie van uit dat – wanneer je het formulier invult – je ook effectief opvang nodig hebt.

Formulier bevraging noodopvang: https://forms.gle/zbqWE3qGbQdCd3jQ9.
(DEADLINE OM IN TE VULLEN = ZONDAG 12/12/21)

Indien je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school (053/46.33.00).

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij