Oudermededeling: schoolfotograaf

22 okt

Beste ouder(s)

Zoals meegedeeld in de maandkalender van oktober komt op maandag 26 oktober 2020 de schoolfotograaf langs. Er wordt opnieuw de mogelijkheid geboden tot het nemen van individuele foto’s en foto’s van broer(s) en/of zus(sen).

Achteraf zal een kaartje worden meegegeven met op de voorzijde een proefdruk van uw kind en een online code. Via de webshop van de fotograaf zal u het volledig aanbod kunnen raadplegen, online bestellen en betalen. Uw pakket wordt geleverd op school en nadien meegegeven. U krijgt hiervan bij het uitdelen van deze kaartjes nog extra uitleg.

Kinderen die bv. door quarantaine of ziekte niet kunnen aanwezig zijn op het fotomoment, worden gefotografeerd in het voorjaar van 2021 (samen met klasfoto’s).

Er wordt standaard naast de individuele foto ook een foto genomen met broer(s)/zus(sen). Indien u dit niet wenst dient u dit te laten weten aan de klasleerkracht (via de agenda/het schriftje, een Smartschoolbericht, …).

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block

Directeur GO! Basisschool De Bij