Proefperiode éénrichtingsverkeer deel Kleemputtenstraat t.h.v. schoolomgeving

18 jun

Download hier de brief in PDF-formaat: brief NL
Lettre en français (programme de traduction): brief FR
Letter in English (translation program): brief EN

 

Beste ouder(s)

Vorig schooljaar en begin dit schooljaar werden er samen met gemeente Liedekerke en de politie (TARL) metingen uitgevoerd inzake de verkeersdrukte in de Kleemputtenstraat ter hoogte van de schoolomgeving. U zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat er regelmatig verhoogde politiecontrole plaatsvindt.

Uit deze analyses werden (proef)acties opgesteld. Door de coronacrisis zijn deze helaas uitgesteld maar de afgelopen 2 weken werd de draad opnieuw opgepikt.

Gelet op de huidige verkeerssituatie ter hoogte van de schoolpoort werd in overleg met het gemeentebestuur en de politie beslist tijdelijk éénrichtingsverkeer in te voeren in het deel van de Kleemputtenstraat. Hierdoor is er een logische circulatie voor het verkeer, creëren we minder opstoppingen en kunnen ouders hun kind in één rit afzetten aan de Kleemputtenstraat en/of de Molenstraat.

Na de proefperiode zal samen met de betrokken diensten bekeken worden wat de resultaten zijn.

Concreet:

  • Dit betreft een proefperiode die loopt van maandag 22 juni tot dinsdag 30 juni (niet op woensdag 24 juni want dan is er geen school).
  • Wijziging: éénrichtingsverkeer Kleemputtenstraat (wegvak Molenstraat/Affligemsestraat) – rijrichting Molenstraat
  • Tweerichtingsverkeer Lindestraat – rijrichting Molenstraat blijft behouden.
  • Enkel van toepassing tijdens de begin- en eindtijden school.
    • Begin: éénrichting om 07:50 uur tot 08:40 uur
    • Einde: éénrichting om 14:50 uur tot 15:40 uur
  • Iemand van de gemeente zal telkens de borden plaatsen en wegnemen. De politie zal controle uitvoeren op het gewijzigde verkeersreglement.

De parking aan de school (Kleemputtenstraat) zal gedurende de proefperiode NIET toegankelijk zijn aan het begin (8u10-8u40) en einde van de schooldag (14u30-15u40). Indien u toch zou parkeren op de parking dient u te wachten tot wanneer de éénrichting wordt opgeheven.

We hopen samen met u dat we op deze manier kunnen streven naar een verkeersveiligere omgeving voor iedereen, inzonderheid onze kinderen.

Alvast bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij