Inschrijvingsformulier nieuwe leerling schooljaar 2020-2021

25 mei

WIL JIJ IN 2020-2021 NAAR SCHOOL IN GO! BASISSCHOOL DE BIJ? SCHRIJF JE DAN TIJDIG IN! 

Het ministerie van Onderwijs heeft beslist dat het door de huidige coronamaatregelen niet mogelijk is om uw kind via een fysiek inschrijvingsmoment bij ons op school in te schrijven.

Maar ook al ligt de normale gang van zaken even stil in tijden van corona, toch kijkt onze school naar de toekomst en haar toekomstige leerlingen!

Het team van GO! Basisschool De Bij heet jullie alvast van harte welkom!
#debij1770 #welkomoponzeschool