UPDATE 17/05: organisatorische wijzigingen week 18-20 mei + afhalen bundels afstandsleren

17 mei

Download hier de brief in PDF-formaat: brief NL
Lettre en français (programme de traduction): brief FR
Letter in English (translation program): brief EN

Onderwerp: organisatorische wijzigingen week 18-20 mei + afhalen bundels afstandsleren

Beste ouder(s)

Afgelopen vrijdag konden voor het eerst sinds 9 weken de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar opnieuw naar school. Op enkele leerlingen na was iedereen aanwezig en daar zijn we ook heel blij om! We hopen dat de laatste leerlingen (en ouders) ook snel de stap zetten om opnieuw naar school te komen. We begrijpen alle bezorgdheden maar trachten – mits het toepassen van extra organisatorische en hygiënische maatregelen – alles zo veilig en normaal mogelijk te laten verlopen.

Voor de kleuterschool en het 3de, 4de en 5de leerjaar wachten we verder de richtlijnen van de overheid af. We hopen alvast dat iedereen nog eens naar school mag om fijn af te sluiten met de klasleerkracht.

Niet vergeten! Volgende week maandag (18/05) en dinsdag (19/05) wordt ook het 6de leerjaar opnieuw verwacht op school.

Vrijdag 15/05 was voor ons ook een ‘testdag’ om te bekijken of alle genomen maatregelen haalbaar zijn en waar we in dienen te verduidelijken en/of bij te sturen. Hieronder kan u dan ook de nodige wijzigingen raadplegen.

Tot slot, vanaf maandag 18/05 zal u ook een link toegestuurd worden waarmee u kan inschrijven voor de voor- en naopvang en de dagopvang week 25-29 mei.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

Enige ingang = Kleemputtenstraat

 • We hebben afgelopen vrijdag gemerkt dat het gebruiken van 2 ingangen niet zinvol is en zorgt voor verwarring. Enkele ouders hebben kinderen in beide leerjaren en liepen bijgevolg over de campus en/of begonnen een babbeltje te slaan. Dit is menselijk en begrijpelijk maar gezien de huidige crisis willen we dit maximaal vermijden en trachten de contactbubbels zoveel mogelijk bij dezelfde mensen te houden.
  • De enige toegang tot het schooldomein is via de Kleemputtenstraat. De ingang via de Molenstraat wordt afgesloten.
  • Er zullen 2 rijen voorzien worden zodat de leerlingen van het 2de en 6de leerjaar gescheiden kunnen wachten.
  • De temperatuurcheck ’s ochtends zal vanaf nu gebeuren aan de ingang bij het betreden van het domein (tenzij bij slecht weer).
  • Na de temperatuurcheck gaat uw kind alleen naar zijn/haar lokaal (bubbel) waar de klasleerkrachten hen zullen opwachten.
  • ’s Avonds zullen ook de leerkrachten van L2 met hun leerlingen naar de toegang aan de Kleemputtenstraat komen. U kan dus daar op hen wachten.
  • Het schooldomein blijft voor ouders/externen ‘verboden’ terrein tenzij ze een afspraak hebben met een personeelslid of voor het afhalen van bundels binnen het afstandsonderwijs (Opgelet! Enkel nog op maandag. => zie laatste punt).Maatregelen vanaf 18/05:Respecteren van start- en einduren schooldag
   • We werken met gespreide start- en einduren van de schooldag. Dit doen we om het contact onderling tot een minimum te herleiden. We vragen aan alle ouders om hun kind stipt op tijd te brengen en ook pas af te halen op het voorziene einduur.
   • Schooluren L1, L2 en L6:
    • L6: start om 8u10 – einde schooldag om 15u00
    • L2: start om 8u20 – einde schooldag om 15u10
    • L1: start om 8u30 – einde schooldag om 15u20

    

   Verduidelijking gebruik mondmaskers op school

   • Afgelopen vrijdag hebben we met het 1ste en 2de leerjaar het effect getest van het dragen van een mondmasker tijdens de speeltijd. Dit bleek niet altijd even ideaal te zijn. Kinderen gebruiken/dragen het mondmasker niet altijd correct. Daarnaast willen we kinderen tijdens het spelen ook de nodige vrijheid geven en niet hoeven te ‘straffen’ omdat ze iets niet correct dragen/hanteren. Iets wat voor hen toch een moeilijke opgave is. We blijven inzetten op het houden van voldoende afstand en (hand)hygiëne.
   • Organisatie vanaf 18/05:
    • Het mondmaskertje dient enkel verplicht gedragen te worden bij het begin en einde van de lesdag. Uitzondering: indien de leerkrachten een verplaatsing maken waarbij de social distancing iets moeilijker te garanderen is kan er ook gevraagd worden aan de kinderen het maskertje te dragen. Dit hangt af van het moment en de situatie.
    • Wanneer de leerlingen in de klas op hun plaats zitten en tijdens het spelen op de speelplaats is het mondmaskertje niet verplicht.
    • Vanaf maandag 18/05 starten we in het 1ste en 2de leerjaar met een half uurtje beweging door meester Johan. Dit zal gebeuren per lesbubbel (10-12 leerlingen) en in de buitenlucht. Ook hier dient geen mondmasker gedragen te worden. Ouders hoeven geen LO-materiaal mee te geven.
    • Ouders die toch nadrukkelijk wensen dat hun kind een maskertje draagt tijdens de speeltijd dienen dit in de schoolagenda te noteren. De klasleerkracht zal dit mee opnemen in zijn/haar organisatie en zo goed mogelijk trachten op te volgen.

   Voor de kleuterschool, 3de, 4de en 5de leerjaar:

   Via een behulpzame ouder en mama (Kelly Lanckman) van de school en de organisatie ‘SOS SOS mondmaskers maken’, zijn we er in geslaagd om voor elk kind van onze school een herbruikbaar mondmasker te voorzien. De ouders van de kleuterschool, 3de, 4de en 5de leerjaar kunnen vanaf morgen 18/05 een mondmaskertje voor hun kind afhalen. De leerlingen van het 1ste, 2de en 6de kregen al de kans om hun maskertje af te halen voor de opstart.

   Afhalen bundels afstandsleren kleuterschool, L3, L4 en L5

   • Het lesmateriaal voor de komende week werd aangevuld op onze schoolwebsite: https://www.debij.be/thuis-onderwijs.
    • Bundels kunnen afgehaald worden op school op maandag en dit van 9u tot 17u. Op andere dagen is het enkel mogelijk na telefonische afspraak.
    • Kijk eerst de bestanden na op de schoolwebsite of het zinvol is om naar school te komen. Heel wat leerkrachten gebruiken de werkboeken om oefeningen te maken waardoor de online-bestanden zich beperken tot de takenbrief, een luisterfragment, … .
   • Na 20/05 stoppen we tijdelijk met het aanbieden van materiaal voor de 1ste en 2de kleuterklas. De leerkrachten worden ingeschakeld voor de dagopvang en het ondersteunen van de collega’s in de opgestarte leerjaren. Uiteraard blijft iedereen bereikbaar via Smartschool.