UPDATE 13/05: praktische en hygiënische maatregelen deel 2 – evaluatie/zomerrapport

13 mei

Download hier de brief in PDF-formaat: brief NL
Lettre en français (programme de traduction): brief FR
Letter in English (translation program): brief EN

Onderwerp: praktische en hygiënische maatregelen deel 2 – evaluatie/zomerrapport

Beste ouder(s)

Hierbij bezorg ik u verdere richtlijnen m.b.t. de heropstart van de lessen voor de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar alsook de hygiënische maatregelen die we daarbij op school nemen.
Deze brief komt aanvullend op de oudermededeling van afgelopen vrijdag 8 mei. Mocht u deze willen herlezen kan u dit doen door hier te klikken.

Tot slot werd er in deze oudermededeling opgenomen hoe de school de coronaperiode zal evalueren.

Als er vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Namens het schoolteam van GO! Basisschool De Bij.

Met vriendelijke groeten

Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij

De eerste schooldag – 1ste, 2de en 6de leerjaar

 • Voor alle duidelijkheid herhalen we hieronder nog eens de schoolplanning en uren waarop het 1ste, 2de en 6de leerjaar dient aanwezig te zijn op school:
  • 1ste en 2de leerjaar: starten op vrijdag 15 mei
  • 6de leerjaar: start om maandag 18 mei
 • Lesuren waarop de leerjaren starten en eindigen verlopen gespreid:
  • L6: start om 8u10 – einde schooldag om 15u00
  • L2: start om 8u20 – einde schooldag om 15u10
  • L1: start om 8u30 – einde schooldag om 15u20
 • Bij aankomst (vanaf ten vroegste 8 uur) gaan de kinderen direct naar de klas/bubbel. Zij doen dit alleen. Er is telkens opvang in de klas door de leerkracht vanaf 8 uur.
 • De eerste dag dat uw kind terug op school is, nemen we ruim de tijd om de noodzaak van de hygiënische maatregelen uit te leggen en oefenen we deze grondig in.
 • Daarnaast zullen we ook veel aandacht besteden aan het welbevinden van de kinderen. Deze periode roept allerlei gevoelens op bij onze kinderen en deze moeten een plaats krijgen.
 • Tot slot zullen de leerkrachten al een eerste aanzet geven om na te gaan in welke mate uw zoon/dochter de leerstof tot en met 13 maart nog voldoende beheerst. Op die manier kunnen we nadien (indien nodig) extra bijsturing/hulp voorzien.

Hygiënische maatregelen in de klas of in de dagopvang

 • De leerkrachten hebben hun klas anders georganiseerd/ingedeeld zodat de social distancing kan gerespecteerd worden. Er geldt een maximum van 10 tot 12 leerlingen per klas (afhankelijk van het leerjaar). Onze lokalen zijn hiervoor voldoende groot. Er werden ook pijlen aangebracht en er zal met de kinderen een structuur afgesproken worden die dient gevolgd te worden.
 • Kinderen krijgen een vaste plaats toegewezen in de klas.
 • Kinderen hangen hun jas aan hun stoel en zetten hun boekentas naast hun bank. Op deze manier proberen we het aantal verplaatsingen tot een minimum te herleiden.
 • De klassen worden een aantal keer per dag verlucht.
 • De klasdeuren blijven open staan zodat de kinderen de deurklinken niet hoeven aan te raken.
 • De werk- en andere vlakken worden meerdere keren per dag ontsmet.
 • De klassen worden dagelijks gepoetst en ontsmet door het onderhoudspersoneel.
 • De kinderen zullen in de klas regelmatig hun handen moeten wassen. Dit zal steeds individueel gebeuren. De leerkracht bedient de kraan en zorgt voor de verdeling van de zeep. De kinderen hoeven zelf niets aan te raken.
 • Elk lokaal beschikt over voldoende reinigings- en ontsmettingsmateriaal om doorheen de dag te gebruiken.
 • We vragen aan elk kind van het 1ste, 2de en 6de leerjaar om een mondmaskertje te dragen op school. Er werd per kind een gratis herbruikbaar maskertje voorzien via een behulpzame mama en organisatie. Dit maskertje dient hoofdzakelijk voor het begin en einde van de lesdag. Nadat de leerlingen op hun plaats zitten, de temperatuur werd genomen en alles ok is mogen de mondmaskertjes af. Ook spelen op de speelplaats (in bubbel) zal zonder mondmaskertje gebeuren. De leerkrachten kijken er op toe dat men voldoende afstand houdt.

  Hygiënische maatregelen in de toiletten

  • De toiletten worden minstens driemaal per dag gepoetst en ontsmet.
  • Een leerkracht houdt toezicht in de toiletten zodat de kinderen hun handen wassen na elk toiletbezoek. Er is voldoende zeep voorzien.
  • Het aantal kinderen dat aanwezig mag zijn in één toiletruimte wordt beperkt tot 3.

  Hygiënische maatregelen op de speelplaats

  • Kinderen spelen in een afgebakende zone (bubbel) waarin enkel hun klas is toegelaten.
  • Er wordt op toegezien dat de kinderen een afstand van anderhalve meter respecteren.
  • Speeltoestellen zijn niet toegankelijk voor de kinderen omdat de sociale afstand hier niet kan worden gegarandeerd.
  • Een mondmasker dient niet gedragen te worden. We zetten maximaal in op handhygiëne.

  Hygiënische maatregelen bij het personeel

  • Net zoals bij de kinderen wordt ook de temperatuur van alle personeelsleden ’s morgens gemeten.
  • Alle personeelsleden dragen een mondmasker en/of faceshield tijdens de schooluren. Er is een uitzondering voor personeelsleden die gedurende lange tijd alleen in hun eigen lokaal verblijven en voor de dagopvang (zie hieronder).
  • Personeelsleden die uitzonderlijk in contact komen met kinderen waarvan we vaststellen dat ze ziek zijn, dragen extra beschermende kledij.

  Ziekte op school

  • Wanneer uw kind ziek is, dient het thuis te blijven. Mogen we vragen om in dit geval tussen 8 uur en 8.30 uur het secretariaat te verwittigen op het nummer 053/46.33.00. Breng in dit geval ook het doktersattest binnen zodat wij administratief de juiste registratie kunnen uitvoeren.
  • Wanneer we op school vaststellen dat uw kind ziek is, wordt het onmiddellijk opgevangen in een aparte ruimte zodat het geen andere kinderen kan besmetten. Nadien zullen we u onmiddellijk contacteren met de vraag om uw kind terug op te halen.
  • Ouders van kinderen die de school moeten verlaten als gevolg van ziekte, dienen onmiddellijk contact op te nemen met de huisarts. Bij eventuele besmetting met Covid-19, dient de directeur van de school onmiddellijk te worden verwittigd. De nodige stappen met de Scholengroep, preventieadviseur en CLB zullen dan genomen worden.

  Wijziging afspraken dagopvang kleuters

  U heeft allicht vernomen dat gisteren, dinsdag 12/05/20, het ministerie van onderwijs de regels voor de dagopvang bij kleuters (2,5-6j) heeft versoepeld en gelijkgestemd met die van andere opvanginitiatieven.

  Na analyse van de richtlijnen betekent dit voor onze school het volgende:

  • We behouden onze maximumcapaciteit dagopvang van 10lln per leerkracht (= 30 voor de kleuterafdeling). Op deze manier kunnen we veel beter inzetten op het behouden van de social distancing en het toepassen van de hygiënische voorschriften.
  • We verplichten voor de dagopvang kleuters het gebruik van mondmaskers niet. Indien ouders het wenselijk vinden dat hun kind dit toch mee heeft mag dat, maar het is niet onze prioriteit. Hygiëne en regelmatig handen wassen blijft voorop staan.
  • De speeltoestellen voor de kleuters mogen wel open en worden niet afgesloten voor gebruik.

  De maatregelen voor de dagopvang LAGER blijven ongewijzigd.

  Evaluatie/zomerrapport lager onderwijs

  In een eerdere mededeling is reeds verschenen dat het lenterapport werd geschrapt. De voorbije periode alsook de resterende lesweken zullen als volgt geëvalueerd worden:

  • 1ste, 2de en 6de leerjaar: de cijfers van het lenterapport worden overgezet naar het zomerrapport. De kinderen zullen in de klas geëvalueerd worden aan de hand van permanente evaluatie (bv. kleine toets na een les, het maken van een werkje in de klas, …). Alle resultaten zullen gebundeld worden op het zomerrapport. Dit rapport zal dus per vak cijfers en feedback bevatten.
  • 3de, 4de en 5de leerjaar: we vermoeden dat deze leerjaren niet meer mogen starten. De leerkrachten zullen nagaan hoe de pré-teaching vanaf de paasvakantie verlopen is en dit verder opvolgen (taken maken, aanwezig zijn op live-sessie, opdrachten indienen via Smartschool, …). De leerlingen ontvangen als zomerrapport een uitgebreid woorden- en feedbackrapport (zonder cijfers).