UPDATE 25/04: nieuwe maatregelen onderwijs n.a.v. Nationale veiligheidsraad

25 apr
Beste ouders
Naar aanleiding van de persconferentie van de Veiligheidsraad van gisterenavond, bezorg ik u de eerste informatie inzake onderwijs die van toepassing is voor GO! Basisschool De Bij.
  • De kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar kunnen vanaf vrijdag 15 mei 2020 opnieuw naar school. Het aantal dagen werd wel beperkt en men zal les krijgen in kleinere klasgroepen. De precieze schooluren en -dagen zal u binnenkort vernemen.
  • De kinderen van de kleuterschool, 3de, 4de en 5de leerjaar zullen hun juf/meester nog even moeten missen. Voor hen blijft de school tot nader order gesloten. We bekijken intern welk educatief materiaal en online contactmomenten we zullen voorzien. We houden hierbij maximaal rekening met de thuis- en werksituatie van vele ouders.
  • De opvang voor kinderen wiens ouders werken zal in onze school gegarandeerd blijven. Op welke manier dit zal georganiseerd worden verneemt u later.
  • Onze school heeft de afgelopen week bestellingen geplaatst zodat we over de nodige beschermingsmaterialen kunnen beschikken eens de school opnieuw opstart.
We vragen alvast begrip voor de maatregelen die we op school zullen nemen in het kader van de gezondheid van onze kinderen, hun ouders en onze personeelsleden.
Zoals in vorige communicatie meegedeeld zal u de concrete uitwerking ontvangen tegen vrijdag 8 mei. We nemen intern eerst de tijd om de nodige stappen uit te werken en ons te organiseren.
We kijken er wel al naar uit om EINDELIJK de eerste kinderen terug op onze school te mogen ontvangen.
Indien u vragen of bezorgdheden heeft, aarzel dan niet om mij te contacteren via directie@debij.be.
Namens het schoolteam van GO! Basisschool De Bij.
Met vriendelijke groeten
Stanny De Block
Directeur GO! Basisschool De Bij