UPDATE 17/03: lesmateriaal (thuis)onderwijs beschikbaar

17 mrt

Beste ouder(s)

Op onze website (www.debij.be/thuis-onderwijs) kan u per afdeling en per leerjaar didactische leerinhouden voor uw kind(eren) vinden.

Ter informatie:

 • De beschikbare bundels bieden geen nieuwe leerstof aan maar onderhouden, verbreden of verdiepen wel de aangeleerde leerstof die reeds in de klas werd aangebracht.
 • De oefenbundels worden digitaal blanco aangeboden, voorzien van een afzonderlijke correctiesleutel. Zo kan uw zoon/dochter alleen (of met ondersteuning van u als ouder) zichzelf corrigeren.
 • Belangrijk om weten: heel wat leerkrachten hebben afgelopen vrijdag (13/03/2020) de nodige werkboeken uit de werkbanken meegegeven. Hier wordt voor sommige leerjaren gebruik van gemaakt en naar verwezen (contractbrief, takenbrief, ..).
  Was uw kind afwezig? Dan heeft het secretariaat getracht u te telefoneren om het boekenpakket voor uw zoon/dochter te komen ophalen. Als u dit alsnog wil ophalen neemt u best contact op met het secretariaat (053/46.33.00).
 • Bent u zelf niet in de mogelijkheid om de oefenbundels af te drukken? Neem hiervoor ook eerst contact op met het secretariaat. We spreken een afhaalmoment af en drukken de bundels voor jou af.
 • Weet u (of uw kind) zijn/haar login voor Bingel niet meer? Neem dan even contact op met de school (telefonisch: 053.46.33.00 of SMS: 0493/09.68.71). Schoolcode Bingel De Bij: 3515. (Het 1ste leerjaar maakt geen gebruik van Bingel).
 • Voor de lagere school hanteren we in de noodopvang de onderstaande planning. Deze planning kan je thuis ook vrijblijvend gebruiken als richtlijn om zo voor je kind(eren) de schoolse structuur te behouden. Ook de kleuterjuffen hebben een handige dagplanning gemaakt die als richtlijn kan dienen. Deze vind je hier: https://www.debij.be/thuis-onderwijs/kleuterschool.
 • Dagplanning Lagere school:
  • 8u30-9u00: onthaal, organisatie klas/thuis, afspraken, overlopen dagplanning met opdrachten
  • 9u00-10u00: school – begeleid zelfstand leren (in bundel, digitaal, …)
  • 10u-10u15: pauze
  • 10u15-11u00: school – begeleid zelfstand leren (in bundel, digitaal, …)
  • 11u00-11u15: pauze
  • 11u15-12u15: school – begeleid zelfstand leren (in bundel, digitaal, …)
  • 12u15-13u15: middagmaal + speeltijd (of schermtijd: max. 30 min)
  • 13u15-14u00: klusje van de dag
  • 14u00-15u00: school – begeleid zelfstand leren (in bundel, digitaal, …)
  • 15u00-15u15: kwartiertje lezen
  • 15u15-….: vrij/einde schooldag